Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)

Ekološko kmetijstvo, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)

Spremembe, ki se navezujejo na nadzor nad realizacijo deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti - Uredbo o zelenem javnem naročanju.

 

Ključne besede: javno naročanje, zakon o kmetijstvu

V navedenem zakonu se določene spremembe navezujejo na javne zavode in izvajanje oz. realizacijo Uredbe o zelenem javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: uredba) (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) glede deleža ekoloških živil in živil iz shem kakovosti.

Javni zavodi so zavezani, da delež ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, ki jih v skladu z uredbo navedejo v javnem naročilu, tudi realizirajo (nabavijo). Nadzor nad realizacijo javnih naročil, ki se nanašajo na živila, bodo izvajali kmetijski inšpektorji in sicer tista javna naročila, ki so se oddala po uveljavitvi zadnje spremembe Zakona o kmetijstvu, to je od 28. 7. 2021.

Če javni zavod ne realizira deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti iz razlogov, ki so na njegovi strani, ali ne pripravi poročila v treh mesecih po plačilu zadnjega računa, ki se nanaša na javno naročilo, se za prekršek kaznuje pravno osebo od 2.000 do 10.000 eurov.

Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. Z globo od 6.000 eurov do 18.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če v poročilu navaja neresnične podatke glede deleža ekoloških živil oziroma živil iz shem kakovosti.

Podrobnosti preberite  TUKAJ

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki