RAZPIS: sredstva za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

RAZPIS: sredstva za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

TV Zelena dežela, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava  | 
RAZPIS: sredstva za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih

Prejšnji teden je bil objavljen 4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Ključne besede: razpis, agromelioracije in komasacije

Upravičenci do podpore iz javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge bo potekal od 8. oktobra 2021 do vključno 12. novembra 2021 do 15.00.

Vse o razpisu preberite TUKAJ

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki