Slovenski vinogradniki in vinarji enotno za boljši vinski jutri

Slovenski vinogradniki in vinarji enotno za boljši vinski jutri

Vinogradništvo in vinarstvo, Trženje in promocija  | 
Pri podpisu izjave o skupnem sodelovanju vinogradnikov in vinarjev

Pri podpisu izjave o skupnem sodelovanju vinogradnikov in vinarjev

Vinska družba Slovenije je v torek, 24. avgusta, na sejmu AGRA v Gornji Radgoni organizirala novinarsko konferenco »Povezani slovenski vinarji za razvoj vinskega sektorja«, na kateri so sodelujoči svečano podpisali izjavo o sodelovanju vinogradnikov in vinarjev. Eden od podpisnikov je tudi Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Podpisniki izjave so predstavniki vseh pomembnejših institucij in organizacij s področja vinogradništva in vinarstva:

 • Vinko Mandl, podpredsednik Združenja slovenskih vinarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije - ZKŽS,
 • Marjan Colja, direktor Vinske družbe Slovenije,
 • Boštjan Protner, član upravnega odbora Združenja družinskih vinogradnikov – vinarjev Slovenije,
 • Alojz Slavko Toplišek, predsednik Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis,
 • Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije z.o.o. in
 • Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 V izjavi so se podpisani zavezali k sodelovanju in k skupni izvedbi naslednjih ciljev: 

 • oblikovanje skupne razvojne strategije in vizije vinogradniškega in vinarskega sektorja v Sloveniji;
 • vzpostavitev generičnega telesa po vzoru sosednjih držav, ki bo skrbelo za strateško dolgoročno oblikovanje, načrtovanje in izvedbo promocije slovenskih vin na domačem in tujih trgih;
 • aktivno sodelovanje podpisnikov pri oblikovanju in vzpostavitvi sheme izbrana kakovost za vino;
 • prizadevanje za oblikovanje intervencij v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027, ki bodo razvojne in bodo spodbujale k večji konkurenčnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva ter posodobitev drugih nacionalnih zakonodajnih ukrepov vezanih na vinogradništvo in vinarstvo;
 • spodbujanje sodelovanja z gostinstvom in turizmom za dolgoročni razvoj vinogradništva in vinarstva, s ciljem povečanja zastopanosti odličnih slovenskih vin v gostinsko turistični ponudbi Slovenije;
 • zavzemanje za ustvarjanje pozitivnega poslovnega okolja na zakonodajnem in davčnem področju, ki bo omogočalo uspešen razvoj vinarskega sektorja in učinkovito ureditev delovanja trga z vinom v Sloveniji.

Zbrane je nagovorila tudi direktorica direktorata za kmetijstvo Maša Žagar, ki je pozdravila pobudo o sodelovanju vinogradnikov in vinarjev. Prepričana je, da bomo le z dobrim skupnim sodelovanjem lahko uspešno razvijali sektor tudi v prihodnje.

Slovesnem podpisu je sledila zdravica, ki jo je pripravila 24. Vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin, ki je poudarila, da smo Slovenci vedno uspešni, kadar stopimo skupaj.  

 Ob podpisu je predsednik KGZS Žveglič dejal:Sodelovanje med podpisniki izjave o sodelovanju vinogradnikov in vinarjev je potekalo že do sedaj, vendar se je v preteklosti  dostikrat zgodilo, da je bilo sodelovanje v ključnih trenutkih zaradi različnih interesov prekinjeno. Podpis izjave je tako pomemben korak k izboljšanju sodelovanja med različnimi predstavniki vinogradnikov in vinarjev ter predstavlja zavezo k usklajenemu delovanju in zastopanju interesov vinogradnikov in vinarjev. Zavedamo se, da lahko samo dobro sodelovanje institucij, ki zastopajo vinogradnike in vinarje v Sloveniji skupaj s pomočjo pristojnih ministrstev, pomaga sektorju, da se izkoplje iz trenutne krize in učinkovito razvija v prihodnje. KGZS lahko pri uresničevanju skupnih ciljev sodelovanja pomaga z izkušnjami  Javne službe kmetijskega svetovanja (terenski svetovalci, svetovalci specialisti za vinogradništvi in vinarstvo), Javne službe v vinogradništvu (KGZS - Zavod Gorica) in izkušnjami svojih članov - vinogradnikov in vinarjev."

Nazaj

Prihajajoči dogodki