Več pozornosti zelenjadarstvu

Več pozornosti zelenjadarstvu

Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
Več pozornosti zelenjadarstvu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) že vrsto let ugotavlja, da so potrebe in poraba zelenjave v Sloveniji pri večini pridelkov bistveno večje, kot je pridelava. Ta se je sicer v zadnjih letih povečala, a še vedno pridelamo komaj polovico potrebne zelenjave, saj smo lani iz domačih virov dosegli komaj 48-odstotno samooskrbo.

Za povečanje pridelave zelenjave in učinkovitejšo prodajo bo treba bolje organizirati odkup in  s tem okrepiti pogajalski položaj pridelovalcev v verigi 'od njive do mize'. Predvsem pa je treba okrepiti nadzor nad preprodajo uvožene zelenjave in bolj doreči označevanje o poreklu surovine v predelanih izdelkih. Prav tako moramo osvestiti potrošnike o prednostih zelenjave, ki je bila pridelana v bližini, saj ima ta večjo hranilno vrednost, manj obremenjuje okolje zaradi krajšega transporta in drugo.

Pridelavo zelenjave bi lahko okrepili tudi z ugodnejšo obdavčitvijo: obdavčitev zelenjadnic, ki so obdavčene kot posebne kulture, je sorazmerno visoka. Država bi lahko z bolj prožno zakonodajo pri postavitvi rastlinjakov, hitrejšimi postopki za odobritev namakanja  ter s preprostejšimi postopki za možnost predelave neprodane zelenjave na kmetiji  dala dodaten razvojni zagon tej dejavnosti.

O stanju v zelenjadarstvu je v četrtek, 11. novembra, razpravljal tudi strokovni odbor za zelenjadarstvo pri KGZS. Člani odbora so bili soglasni, da predlog strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 premalo pozornosti namenja zelenjadarstvu. Če namreč želimo uresničiti prej omenjene cilje, potem moramo nameniti več sredstev za pridelovalce zelenjave.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle