Novosti pri razpisih Slovenskega regionalnega sklada za kmetijstvo in gozdarstvo

Novosti pri razpisih Slovenskega regionalnega sklada za kmetijstvo in gozdarstvo

Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in davki, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Na razpisu A1 so na voljo tudi posojila za nakup novih ali rabljenih kmetijskih strojev in opreme.

Na razpisu A1 so na voljo tudi posojila za nakup novih ali rabljenih kmetijskih strojev in opreme.

Slovenski regionalno razvojni sklad  (Ribniški sklad) bo letos na več razpisih ponudil 15 milijonov evrov spodbud za kmetijstvo in gozdarstvo. Trenutno imajo odprtih šest razpisov, od tega so trije za kmetijstvo in gozdarstvo.

Ključne besede: razpisi, posojila, kmetijstvo, gozdarstvo

Razpis PF2 za predfinanciranje že odobrenih projektov

Z javnim razpisom PF2 ponujajo premostitvena posojila za predfinanciranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu, za katere so kmetijam že odobrili evropska sredstva, a jih še niso izplačali. Kmetija lahko dobi od pet tisoč do 250 tisoč evrov premostitvenega posojila, ki ga mora odplačati v treh letih. Sredi avgusta so sredstva za ta razpis povečali z dveh milijonov na 3,5 milijona evrov. Hkrati so objavili nov rok za prijavo, ta je 10. septembra.

Razpis A1 za posojila za nov hlev, rastlinjak ali kmetijski stroj

Na razpisu A1, ki ga je regionalni sklad objavil junija, imajo na voljo za ugodna posojila za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo  11 milijonov evrov. Kmetiji lahko dodelijo do največ enega milijona posojila za 20 let, z možnostjo koriščenja triletnega moratorija na odplačevanje posojila. Na tem razpisu financirajo nov rastlinjak, hlev ali gradnjo drugega gospodarskega objekta, pa tudi nakup novih ali rabljenih kmetijskih strojev in opreme. Preostala dva prijavna roka sta 20. septembra in 25. oktobra.

Razpis A1 za nakup kmetijske zemlje in gozdov – dva dodatna roka

Regionalni sklad preko razpisa A1 - zemlja ponuja tudi ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč. Posamezni vlagatelj lahko dobi do 150 tisoč evrov posojila za največ 20 let, vključno z moratorijem na odplačevanje posojila, ki lahko traja do dve leti. Sredi avgusta so odprli še dva dodatna roka za prijavo in sicer do 8. novembra in do 6. decembra.

Dva nova razpisa za podjetja na obmejnih problemskih območjih

Pri regionalnem skladu lahko tudi kmetijska in gozdarska podjetja, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih, pridobijo ugodna likvidnostna in razvojna posojila. Ponujata jih dva razpisa, ki so ju objavili poleti. Za brezobrestna likvidnostna posojila so razpisali dobrih 17 milijonov evrov, za razvojna posojila pa 6,5 milijona evrov. Zgornja meja za likvidnostno posojilo je sto tisoč evrov, za razvojno posojilo pa milijon evrov.

Več podrobnosti se nahaja na spletni strani regionalnega sklada. Prav tako je mogoča elektronska prijava na vse razpise regionalnega sklada prek aplikacije www.r-sklad.si.

(Povzel: Martin Nose)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki