Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za okrasne rastline pri KGZS

Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za okrasne rastline pri KGZS

Strokovni odbori, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Člani Strokovnega odbora za okrasne rastline so se 8. septembra 2021 sestali na drugi seji. Razpravljali so o obsežni problematiki na področju okrasnih rastlin in o umestitvi okrasnih rastlin v Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Razpravo povzema strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

Ključne besede: okrasne rastline, strokovni odbor, KGZS

Najprej so člani obravnavali program dela odbora v obdobju 2021 – 2024 in ga soglasno potrdili. V nadaljevanju so se lotili ureditve statusa okrasnih rastlin in umestitve v kmetijstvo. Pri tem so poudarili, da jih klasifikacija dejavnosti lahko precej ovira pri kandidiranju na različne razpise s področja kmetijstva. Želijo, da se jih umesti kot kmetijsko panogo in se jim prizna pomembno večplastno vlogo, ki jo imajo na področju sociale, krajine, ekonomike, turizma, biodiverzitete, čebelarstva in drugo.

Pridelava okrasnih rastlin predstavlja v vrednosti rastlinske pridelave skoraj 6 %, zato člani strokovnega odbora menijo, da bo treba ureditvi razmer v panogi posvetiti precej več pozornosti. V ta namen bodo najprej zbrali podatke o tem, koliko je vseh pridelovalcev okrasnih rastlin v Sloveniji in s kakšnimi težavami se srečujejo, nato bodo zahtevali sestanek na MKGP. Na sestanku bodo podali tudi zahtevo, da se Javni službi kmetijskega svetovanja pri KGZS zagotovi dodatna sredstva za delovno mesto svetovalca za okrasne rastline. Prav tako želijo, da se jim na MKGP dodeli osebo, ki bo reševala njihovo specifično problematiko.

Pomemben del razprave so prisotni člani strokovnega odbora za okrasne rastline namenili obravnavi predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027. Ugotovili so, da nobena intervencija ni zastavljena tako, da bi se lahko vključili tudi pridelovalci okrasnih rastlin.

Dogovorili so se, da bodo pripravili predlog, v katere intervencije naj se doda tudi okrasne rastline in vsebinski predlog samostojne podintervencije za okrasne rastline v KOPOP ali SOPO. Predloge bodo v roku enega tedna posredovali na MKGP.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki