Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021

Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021

Poljedelstvo  | 
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021

Pripravili smo seznam priporočenih sort krompirja za Slovenijo za leto 2021, kjer so predstavljene le najboljše sorte, ki jih strokovnjaki priporočamo. Na seznamu je 17 priporočenih sort.

Ključne besede: krompir

Tudi v letu 2021 smo v okviru Javne službe v poljedelstvu v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili priporočeno sortno listo krompirja za leto 2021. Namen našega dela je pomagati pridelovalcem krompirja pri odločanju za nakup najprimernejše sorte krompirja, ki je kar najbolj prilagojena na naše rastne razmere in zahtevam potrošnikov.  

Sortna lista je razdeljena po zgodnosti in vključuje 17 sort krompirja. Pri pripravi smo poleg razširjenosti upoštevali:

  • Končni pridelek (pri zgodnjih sortah zgodnji pridelek), stabilnost pridelka
  • Jedilno kakovost in primernost za uporabo
  • Odpornost proti boleznim in škodljivcem
  • Občutljivost za fiziološke napake in tolerantnost na sušo

Pogoj za uvrstitev sort na priporočeno sortno listo je triletno preskušanje v sortnih preskusih Javne službe v poljedelstvu v Sloveniji, izjemoma če sorta res izstopa po posameznih lastnostih, je dovolj dve leti preskušanja.

Le najboljše sorte, ki so sprejemljive v vseh kriterijih, so uvrščene na priporočeno sortno listo. Zaradi pomena za manjše pridelovalce na vrtovih in ekološke pridelovalce smo na priporočeno sortno listo uvrstili vse proti krompirjevi plesni odporne sorte: Alouette, Carolus, KIS Kokra in Otolia. Za ekološko pridelavo sicer priporočamo tudi vse zelo zgodnje sorte. 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki