Rezultati preizkušanja sort zrnatih stročnic v letu 2020

Rezultati preizkušanja sort zrnatih stročnic v letu 2020

Poljedelstvo  | 
Soja

Soja

Kmetijski inštitut Slovenije je pripravil publikacijo, ki je nastala v okviru Javne službe v poljedelstvu, ki jo financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preizkušanje sort je potekalo v Jabljah in Rakičanu. Lokaciji se med seboj razlikujeta glede klimatskih pogojev in prevladujočih tipih tal (izprana rjava tla v Rakičanu ter globoka hidromorfna tla v Jabljah).

Posevke so pridelovali v skladu s smernicami integrirane pridelave. Setev so izvedli z žitno sejalnico za setev poskusov na medvrstno razdaljo 25 cm. Število semen na m2 ob setvi je bilo: 50-80 za sojo, bob ter fižol in 100-120 za grah. Sredstva uporabljena za zatiranje plevelov in odmerki so navedeni v posameznih tabelah. Poskus je bil zasnovan po sistemu naključnih blokov s štirimi ponovitvami. Posamezna parcelica je bila velika 12,5 m2 (5 x 2,5 m).

Po žetvi so stehtali pridelke in izmerili vlage ter odvzeli vzorce za analize. Vzorce za kemijske analize so nato posušili ter analizirali vsebnosti surovih beljakovin in maščob z uporabo NIR spektrometra ter Wendske analize.

Več o preizkusu si lahko preberete v PUBLIKACIJI.

Nazaj

Prihajajoči dogodki