Pridelava, sušenje in krmljenje s senom

Pridelava, sušenje in krmljenje s senom

Govedoreja, Drobnica, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Izobraževanje  | 
Pridelava, sušenje in krmljenje s senom

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru EIP projekta Seneno meso in mleko organizira drugo predavanje v sklopu treh predavanj za kmetije, ki se odločajo za seneno prirejo mesa in mleka.

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in s sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Predavanje bo v četrtek, 15. aprila 2021, od 9. do 12. ure prek portala Zoom.

 

Program:
• Uvod
• Pridelava sena – Alberta Zorko, KGZS
• Sušenje sena – dr. Janez Benedičič, P-ino
• Krmljenje s senom – dr. Janez Benedičič, P-ino
K vsakemu predavanju sledi razprava, zato ste vabljeni k aktivni udeležbi.

Prosimo vas, da se do ponedeljka,12. aprila, prijavite na enaslov: seneno@kgzs.si, da vam pošljemo povezavo za dostop do predavanj.

Se veselimo srečanja z vami!

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki