Novice

Izberite kategorijo:
Nedelovanje aplikacije za vodenje registra kmet...
Integrirana pridelava za Slovenijo ponovno del...
Posvet o pridelavi jagod
Udeleženci okrogle mize (z desne proti levi): Andrej Simončič (KIS), Maša Žagar (MKGP),  Anton Jagodic (KGZS), Darja Zadnik (KGZS - Zavod Nova Gorica), Matjaž Frešer (Vina Frešer) in Janez Srnko (Kmetija Srnko) ter voditeljica Barbara Božič.
Posvet ob svetovnem dnevu tal - 5. decembru
Razpoložljivost in cenovna dostopnost gnojil
Nov način znižanja trošarine za gorivo po 1. 1....
Vinska kraljica Slovenije Ana Protner ob praznovanju martinovega
VABILO: Dobre prakse naravi prijaznega kmetijst...
Kmetica leta 2022 je postala Majda Sinreih.
Okrogla miza ob obletnivi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Na fotografiji od leve proti desni: Marko Krošelj; izr. prof. dr. Jerneja Jakopič; Andreja Brence; prof. dr. Franci Štampar; Tatjana Buzeti; prof. dr. Peter Bončina; Anton Koršič; Janez Pirc; Mauro Favot; Mario Šilec.
Okrogla miza Ženske na podeželju mnogokrat spregledan potencial
Podpredsednica ZTKS Urška Topolšek Planinšek, predsednik KGZS Roman Žveglič in strokovna sodelavka ZTKS Renata Kosi
Liam MacHale, Irsko združenje kmetov; Roman Žveglič, predsednik KGZS; Janez Pirc, direktor KGZS
predsednik KGZS Roman Žveglič
Obvestilo za prejemnike pomoči po PKP
Posodobljen okvirni terminski načrt objave javn...
Foto Pexels
Kdaj oddati vlogo za odpis prispevkov zaradi suše?
Bonita na sejmu AGRA 2022
Skupna stališča glede predloga nove evropske za...
Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti nar...
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateš...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen...
Priložnost za poljedelce
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanj...
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi ze...
Za odpravo odločb, stroške odvoza sadre naj pre...
Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za la...
Ocena škode po neurju s točo v Pomurju še poteka
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standa...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Izvaja se nadzor nad prodajalci sezonskega sadj...
Nova predsednica odbora je Alenka Marjetič Žnider (druga z desne) iz Zadružne zveze Slovenije.
Foto Pexels
Sodobne tehnologije v vinogradništvu
Vabljeni na Dan sadjarsko vinogradniške tehnike
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
Izbrana kakovost (IK) za žita se pripravlja že štiri leta in člani odbora pričakujejo, da se bo postopek čimprej končal.

Spremembe pri prahi

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, | 11. 04. 2022
Spremembe pri prahi
Košnja ali mulčenje naj bosta opravljena čim bolj zgodaj zjutraj ali čim bolj pozno zvečer, ko na cvetoči podrasti še ni ali ni več opraševalcev.
3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živils...
Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatizi...
Paradižnik ogroža nov virus
Nujne zakonske spremembe za več krme
Navzkrižni obisk projekta i2connect v Sloveniji
Posledice zimske suše in nizkih temperatur v ma...
Foto: Pomurski sejem
Dognojevanje ozimnih žit je pomembno
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Foto Pexels
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sist...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega cil...
27. sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2022
Usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj NPK
Travniki Nature 2000 na kvizu »Mladi in kmetijs...
Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost,...
V začetku februarja se je začela zimska rez v triletnih nasadih jablan Bonita, demonstracija rezi je bila izvedena v Artičah med vztrajnim sneženjem.
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022
OBVESTILO za sektor sadja o ponovnem začetku pl...
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadov...
Foto Pexels
Razpis: za obratna sredstva – odprava posledic...
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v pr...