V soboto državni kviz Mladi in kmetijstvo v Žužemberku

V soboto državni kviz Mladi in kmetijstvo v Žužemberku

JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci

Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci

Letos jubilejno 50. tekmovanje v znanju mladih 

Ključne besede: kviz, mladi, tekmovanje

V znanju se bodo pomerile tričlanske ekipe društev podeželske mladine iz vseh slovenskih regij.

Teme, v katerih se bodo pomerili, so:

Letošnje teme so:

  • Semenarstvo
  • Krškopoljski prašič 
  • Travniki Nature 2000 
  • Mladina 2020 & EU cilji mladih 

Dogodek organizira DPM Suha krajina, ki so zmagovalci lanskega kviza, v sodelovanju s KGZS, KGZS - Zavodom Novo mesto in Zvezo slovenske podeželske mladine. Dogodek je finančno podprlo tudi MKGP preko programa Javne službe kmetijskega svetovanja.

Več v VABILU

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle