Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022

Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022

Zbornica svetuje, Poljedelstvo  | 
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022

Tudi v letu 2022 so v okviru Javne službe v poljedelstvu v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2022.

Namen je pomagati pridelovalcem krompirja pri odločanju za nakup najprimernejše sorte krompirja, ki je kar najbolj prilagojena na naše rastne razmere in zahtevam potrošnikov.  

Pogoj za uvrstitev sort na priporočeno sortno listo je triletno preskušanje v sortnih preskusih Javne službe v poljedelstvu v Sloveniji, izjemoma, če sorta res izstopa po posameznih lastnostih, je dovolj dve leti preskušanja.

Sortna lista je razdeljena po zgodnosti in vključuje 16 sort krompirja. Pri pripravi so poleg razširjenosti upoštevali:

  • končni pridelek (pri zgodnjih sortah zgodnji pridelek), stabilnost pridelka
  • jedilno kakovost in primernost za uporabo
  • odpornost proti boleznim in škodljivcem
  • občutljivost za fiziološke napake in tolerantnost na sušo.

 

Priporočeno sortno listo krompirja za letos si lahko ogledate TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki