Kako pridelati več hrane

Kako pridelati več hrane

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane

Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije zahteva takojšnje ukrepanje vlade

Po današnji 7. redni seji Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je predsednik KGZS Roman Žveglič povzel bistvo razprave: »Le s takojšnjo spremembo v izvajanju Zelenega dogovora na ravni EU, zmanjšanjem staleža divjadi in zveri ter zmanjšanjem administrativnih ovir smo v Sloveniji sposobni zagotoviti višjo stopnjo samooskrbe in posledično kmetijam omogočiti nadaljnji razvoj ter potrošniku zagotoviti dovolj hrane po dostopnih cenah. Na KGZS trdno zagovarjamo stališče, da to prehransko krizo, ki nas čaka, kmetje niso niti sposobni niti pripravljeni prevzeti v celoti na svoja pleča.«

Svet KGZS kot najvišji organ zbornice je tako na današnji seji sprejel nekaj pomembnih sklepov in pozval vlado ter pristojna ministrstva k takojšnjemu ukrepanju. Ti sklepi so:

  1. Svet KGZS zahteva od vlade, da pristojna ministra takoj podpišeta pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla mesa.
  2. Svet KGZS zahteva od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da uveljavi spremembe izvajanja Skupne kmetijske politike EU tako, da bo le-ta usmerjena v pridelavo hrane.
  3. Svet KGZS od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zahteva, da uveljavi prekinitev izvajanja določil Skupne kmetijske politike iz naslova Zelenega dogovora, ki kmetom omejujejo pridelavo hrane.
  4. Svet KGZS zahteva od vlade, da uvede ukrepe, ki bodo ublažili rast vhodnih stroškov v pridelavi hrane, med drugim uporaba pogonskih goriv brez trošarine.
  5. Svet KGZS zahteva od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da dosledno zaščiti kmetijska zemljišča pred nadaljnjo pozidavo ter s tem zagotovi dodatne pogoje za povečanje samooskrbe v Sloveniji.
  6. Svet KGZS zahteva od Ministrstva za okolje in prostor, da se območja okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) skrčijo na območje nujno potrebnega varovanja.
  7. Svet KGZS zahteva od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvi in prehrano, da se slovenskim kmetom omogoči uporabo vseh fitofarmacevtskih sredstev, ki so na voljo kmetom v EU za isto vrsto kmetijske proizvodnje.
  8. Svet KGZS zahteva, da Republika Slovenija kot upravljavka divjadi in zveri poskrbi za učinkovitejše upravljanje, kar pomeni povečan odvzem iz narave. Posledica tega bo zmanjšanje škod ter neposreden in takojšnji vpliv na višjo samooskrbo s hrano v Sloveniji.
  9. Svet KGZS predlaga vladi, da se zaradi zagotavljanja prehranske varnosti Evrope prehranski sektor uvrsti med strateške sektorje EU.
Nazaj

Prihajajoči dogodki