RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje roka prijave za podukrepe 4.1 in 4.2

RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje roka prijave za podukrepe 4.1 in 4.2

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje roka prijave za podukrepe 4.1 in 4.2

V petek so bile objavljene spremembe in podaljšanje roka prijave pri sedmih javnih razpisih iz naslova podukrepov 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

 

Ključne besede: razpisi

Vseh sedem trenutno objavljenih javnih razpisov se spreminja zaradi povečanih priznanih stroškov graditve objektov iz Pravilnika o spremembi pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki je bil objavljen 15. junija.

Višji priznani stroški graditve objektov se bodo upoštevali v spremembah prilog razpisne dokumentacije Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti pri posameznih javnih razpisih.

Pri vseh omenjenih javnih razpisih, razen pri 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 (ki je bil že predhodno podaljšan do 3. avgusta), se podaljšuje tudi rok za prijavo.

Rok za prijavo se podaljšuje pri naslednjih javnih razpisih:

  • 24. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali - podaljšanje objave iz 3. avgusta na 5. september 2022.
  • 25. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živali - podaljšanje objave iz 29. junija na 6. september 2022,
  • 26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih - podaljšanje objave iz 14. julija na 4. oktober 2022,
  • 7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 - podaljšanje objave iz 13. julija na 3. avgust 2022,
  • 8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - podaljšanje objave iz 30. junija na 7. september 2022,
  • 9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu - podaljšanje objave iz 14. julija na 5. oktober 2022.

Vlagatelji, ki so že oddali vloge pred spremembo Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti in se jim zaprošene vrednosti glede na spremembo stroškov lahko povišajo, lahko do zaprtja razpisa vložijo samodopolnitev z natančnim opisom spremembe stroškov ter naj po potrebi priložijo nove ponudbe ter morebitne druge spremenjene priloge (Izjava banke ipd.). Način samodopolnitve vloge je naveden na spletni strani objavljenega javnega razpisa.

Dodatne informacije:

Nazaj

Prihajajoči dogodki