Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnjakov

Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnjakov

Sadjarstvo, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnjakov

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije raziskujejo trende na področju stanja travniških sadovnjakov in raziskujejo dejavnike ohranjanja oziroma opuščanja travniških sadovnjakov, zato so pripravili anketni vprašalnik.

Ključne besede: travniški sadovnjaki, anketa

Podatki o stanju travniških sadovnjakov so v fazi analiziranja (podatki pridobljeni od MKGP in ARSKTRP). Poleg tega pa bi radi pridobili še nekatere informacije neposredno od obdelovalcev travniških sadovnjakov, in sicer s kratkim spletnim vprašalnikom. Pridobljeni rezultati bi potencialno lahko služili pri oblikovanju priporočil kmetijski politiki za oblikovanje zaščitnih intervencij na področju travniški sadovnjakov.

Vprašanja so preprosta in kratka. Izpolnjevanje odgovorov vam bo vzelo največ 5 minut časa. Rezultati vprašalnika so anonimni in bodo uporabljeni zgolj za zgoraj naveden namen.

Povezava na anketo

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.