3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Ekološko kmetijstvo, Prireja mleka, Govedoreja, Sadjarstvo, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti  | 
3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Danes je potekala seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov na kateri so se seznanili s končnim poročilom izvajanja 3-letega programa promocije v sektorju sadja ter s trenutnim stanjem promocije v sektorjih mleka in mesa ter z informacijo o načrtovani promociji shem kakovosti v letošnjem letu.

Člani sveta so se seznanili s končnim poročilom izvajanja 3-letega programa promocije v sektorju sadja za obdobje 2018 - 2020, ki je zajemalo splošno promocijo lokalnega sadja ter sheme kakovosti »izbrana kakovost - Slovenija« za sektor sadja. Za omenjeno 3-letno kampanjo sadja je bilo namenjenih 848.758,90 evrov, ki je bila izvedena v petih komunikacijskih valovih. Od tega je bilo 71% sredstev iz naslova integralnega proračuna, ter 29 % iz namenskih sredstev sektorja. Največji del sredstev je bil namenjen za zakup medijev, in sicer za TV kanale (51,2%), ostalo pa za radijsko oglaševanje, zunanje oglaševanje, splet in oglaševanje v tiskanih medijih. Po rezultatih merjenja uspešnosti je kampanja dosegla oziroma presegla svoj namen. Za novo programsko obdobje 2021-2023 je program promocije sadja priglašen pri Evropski komisiji, v višini 630.000 evrov. Od novembra 2022 do novembra 2024 se načrtuje priliv prispevka sektorja v višini 179.000 evrov, proračunski del integralnih sredstev pa ministrstvo planira v višini 315.000 evrov.

Svet se je seznanil tudi s trenutnim stanjem promocije v sektorjih mleka in mesa. Za promocijo v sektorju mleka je za obdobje 2021- 2023 predvidena poraba 725.406,00 evrov, od tega 52% iz proračuna, ostalo iz naslova prispevka sektorja. V sektorju mesa je za promocijsko obdobje 2021- 2023 predvidenih 1.369.713,28 evrov od tega 43,52% iz proračuna, ostalo iz naslova prispevka sektorja.  V tem mesecu se začenja pomladni val promocije mleka (v vrednosti 200.000  evrov) in mesa (v vrednosti 344.000 evrov). V pripravi je tudi že tretji zakup medijskega prostora za letošnjo jesen v predvideni višini 255.000 evrov. Od 25. marca so 25. novembra poteka oglaševanje mesa z znakom »izbrana kakovost Slovenija«  tudi na avtobusih v Ljubljani in Mariboru.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja tudi javno naročilo za izbor izvajalca promocije v sektorju HORECA (HOteli-REstavracije-CAtering) za jesen 2022, s ciljem povečati ponudbo lokalnega mesa v tem segmentu.

Svet je obravnaval predlog in potrdil nove člane, ki jih v sektorske odbore predlaga Zveza društev ekoloških kmetij Slovenije po Zakonu o promociji. 

Na koncu se je svet seznanil z informacijo o načrtovani promociji shem kakovosti po Zakonu o kmetijstvu, ki se bo izvajala letos jeseni in spomladi 2023. To so: shema EKO, Zaščitena geografska označba, Zaščitena tradicionalna posebnost in Zaščitena označba porekla. Skupno bo za sheme kakovosti od letošnje jeseni do pomladi 2023 namenjeno 550.000 evrov.

 

 

Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: Roman Žveglič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS) – predsednik sveta, Danilo Potokar (KGZS), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij / GZS – ZKŽP), mag. Anita Jakuš, (GZS - ZKŽP), Toni Balažič (GZS - ZKŽP), Alenka Marjetič Žnider (Zadružna zveza Slovenije), Ana Le Marechal Kolar n Jožica Župec (obe Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

Vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki