Kdaj oddati vlogo za odpis prispevkov zaradi suše?

Kdaj oddati vlogo za odpis prispevkov zaradi suše?

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Kdaj oddati vlogo za odpis prispevkov zaradi suše?

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in jim bo priznana škoda zaradi suše, bodo lahko uveljavili zmanjšanje ali odpis prispevkov. Vloge kmetom še ni treba oddati, o roku jih bomo pravočasno obvestili.

Ključne besede: suša, vloge, zahtevki, prispevki

Kdaj oddati vlogo?

Vlada mora najprej sprejeti sklep, s katerim potrdi končno višino škode in razglasi naravno nesrečo. Sklep Vlade bo predvidoma izdan v novembru 2022. Šele po tem začne teči 15-dnevni rok, v katerem morajo kmetje vložiti zahtevo za odpis oziroma zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavarovance bomo o začetku teka 15-dnevnega roka pravočasno obvestili, kdor želi, pa lahko vlogo odda tudi prej.

Kam oddati vlogo?

Vlogo oddate pri pristojnem finančnem uradu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki