Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: za odpravo zaraščanja kmetijskih zemlji...
12. redna seja Sveta KGZS
Slovenska delegacija na kongresu
Roman Žveglič, predsednik #KGZS
Uspešno zaključene aktivnosti o izvajanju narav...
Zmanjšanja pesticidov za zdaj ne bo
Terminski načrt javnih razpisov
Kmetje na VVO I, kljub spoštovanju zahtev VVR in izpadu dohodka, še vedno ne dobijo nobenih denarnih nadomestil.
Čreda Rudija Možgana, FOTO: Slovenske novice
Ugriznite v jabolko
Rejci drobnice vabijo na 7. strokovni posvet
Na pobudo KGZS je podaljšano gnojenje njive s tekočimi organskimi gnojili
Prehranska samooskrba v luči trajnostne preobrazbe
Ne spreglejte možnosti zmanjšanja prispevkov
Kmetica leta 2023 Marija Rožman in podpredsednik KGZS Janez Šimenc.
Zlata trsna rumenica
11. strokovna konferenca »Aktualno na področju...
Zbiranje odpadne embalaže FFS in odpadnih FFS
Okrogla miza: Slovenija, biodinamični vrt Evrop...
Rok za oddajo obrazca je 21. september! (Foto: Savinjska info)
nagovor predsednika KGZS Romana Žvegliča ob dnevu KGZS na Agri.
Vabilo na posvet: manj CO2 v zraku, več humusa...
Kmetijske organizacije združene v solidarnostne...
Borut Florjančič, predsednik ZZS; Tatjana Zagorc, GZS; Roman Žveglič, predsednik KGZS.
Pred odprtjem sejma AGRA v Gornji Radgoni
Neznosno sobivanje z divjimi prašiči
Nov ukrep pomoči vinogradnikom

Kaj sejati

Poljedelstvo, Rastlinska pridelava, Obvestila za javnost, | 21. 08. 2023
Kaj sejati
O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izv...
Škoda je ponekod 100-odstotna
11. redna seja Sveta KGZS
Škodo je predstavil Martin Mavsar, specialist za sadjarstvo pri KGZS - Zavodu Novo mesto (prvi z leve).
Slaba letina in neomejen uvoz žit klestita prih...
Poziv za vključitev v intervencije Strateškega...

Dan krompirja

JSKS, Zbornica svetuje, Strokovni odbori, | 20. 06. 2023
Dan krompirja
Foto Pexels
Še zadnjič trošarina v stari obliki
Zamik začetka prepovedi košnje
Istrijani za travnike
Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Negativne Odločbe s FURS se ne nanašajo na prog...
12. redna seja upravnega odbora KGZS
Foto Pexels
IZJAVA ZA JAVNOST - po 2. krogu pogajanj
Javni razpis za nakup različne mehanizacije
Varujmo rastline, naš vir življenja
Nova priložnost za sodelovanje v vseevropski mreži demonstracijskih kmetij
Pojasnila ministrstev glede obdavčitve pridelovalcev zelenjave in zelišč
S  spremembami zakona o zaščiti živali bomo dob...
Objavljen terminski načrt objave javnih razpiso...
Zaradi nepravilne rabe FFS so ogroženi tudi divji opraševalci (Foto: Danilo Bevk)
Direktor KGZS Janez Pirc in vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje Anton Jagodic
Vseslovenski opozorilni shod kmetov
Začetek kampanje za vnos zbirnih vlog
Svet KGZS podprl zahteve kmetov
Strokovni odbor za zelišča pri KGZS: pridelava...
1. Seneni festival je uspel!
Darij Krajčič, državni sekretar na MKGP; Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije; Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta; Dejan Židan, državni sekretar na MGRT
Neposredna plačila za seneno prirejo
Že 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres
Objavljena pravilnik in tehnološka navodila o i...
Predstavitev strokovnih izhodišč in načina dolo...
Lastniki kmetijskih zemljišč na robu obupa
Zaradi predvidenih novih obdavčitev se bo pridelava zelenjave zagotovo zmanjšala
Pridelava zelenjave zahteva veliko znanja.
Preprečimo propadanje trt zaradi trsne rumenice
Na razpisu so predvidena tudi sredstva zaradi dviga cen gradbenega materiala.
predsednik KGZS Roman Žveglič
Foto Pexels
Anketa o premiku k podnebno pametnemu kmetijstvu
Foto Pexels
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2023
RAZPIS: trije milijoni evrov za naložbe v izved...
O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na obmo...
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz pro...
Slika je simbolna
Poziv pridelovalcem oljk in oljarnam
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno pr...
Gorivo za kmetijsko mehanizacijo
Uredba o pravilih pogojenosti
Podaljšanje roka za prijavo oziroma obnovitev p...
V okviru razpisa so možne naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,