Zlata trsna rumenica

Zlata trsna rumenica

Vinogradništvo in vinarstvo, Kmetijske podpore  | 
Zlata trsna rumenica

Od 10.  do 31. okotbra je mogoče na Agencijo vložiti elektronsko vlogo za priznanje navedene pomoči, v kolikor vam je škoda nastala na do 20 odstotkov trsov v vinogradu in sodite v okuženo območje pojava ZTR ter izpolnjujete ostale z Uredbo predpisane pogoje.

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Značilno je rdečenje ali rumenenje listov ter zvijanje listnih robov navznoter. Pojavi se venenje in sušenje grozdov. Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati. Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trsov v žariščih okužbe ter v okuženih območjih in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka.

Na podlagi Uredbe o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (ZTR), se izvaja tudi ukrep »Pomoč za odpravo škode v zvezi z ukrepi zaradi zlate trsne rumenice«.

Pred oddajo vloge mora vlagatelj obvezno poskrbeti za:

  • Pravočasne ustrezne popravke količin trsov v Registru kmetijskih gospodarstev, kamor se predloži tudi Zapisnik o potrditvi pojava zlate trsne rumenice v vinogradu, ki vam ga izda fitosanitarni preglednik.
  • Pravočasno pridobitev digitalnega potrdila oz. ustreznih pooblastil za vnos v skladu z Navodili za vnos vlog – Aplikacija tržni ukrepi - ZTR – finančno nadomestilo za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice. 
  • Dokumentacijo, ki dokazuje stanje pred in po izvedbi ukrepov zaradi zlate trsne rumenice, vključno z načinom uničenja trt.
  • Pravočasen vnos in oddajo vloge, katerega zadnji dan je 31. oktober 2023.

Več informacij o zlati trsni rumenici, ukrepih, obveščanju ter o pogojih za pridobitev sredstev, lahko pridobite na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na povezavi: Zlata trsna rumenica (Grapevine flavescence dorée) | GOV.SI

Nazaj

Prihajajoči dogodki