Na 9. Evropskem kongresu mladih kmetov predstavitev IMK 2023 Antona Grobelnika iz Žalca

Na 9. Evropskem kongresu mladih kmetov predstavitev IMK 2023 Antona Grobelnika iz Žalca

Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Slovenska delegacija na kongresu

Slovenska delegacija na kongresu

Na predlog evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) se je na letošnjem Evropskem kongresu mladih kmetov predstavil Inovativni mladi kmet leta 2023 Anton Grobelnik (Kmetija Grobelnik) iz Galicije v občini Žalec, ki je letošnji zmagovalec tekmovanja Inovativni mladi kmet - kmetica, ki ga organizirata Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Ključne besede: Evropski kongres, mladi kmetje, Anton Grobelnik, Franc Bogovič

Anton Grobelnik skupaj z družino na kmetiji obdeluje 34 hektarjev kmetijskih zemljišč, ki so v naravi njive in travniki, ima v povprečju med 70 in 90 glav govedi, od telet, bikcev, do velikih govedi različnih pasem, med drugim angus in wagyu. Vrhunec ponudbe njihove kmetije je zorjena govedina. Ob udeležbi na kongresu evropskih mladih kmetov je Anton Grobelnik povedal: “Sem zelo počaščen, da sem lahko del tega dogodka in zelo vesel, da se tudi na evropski ravni izbirajo dobri mladi inovativni kmetje.” 

“V Evropskem parlamentu z velikim ponosom predstavljamo našega slovenskega inovativnega kmeta leta 2023 Antona Grobelnika,” je dejal evropski poslanec Franc Bogovič, ki vsako leto nominira zmagovalca slovenskega izbora za inovativnega kmeta / kmetico tudi na EU kongres mladih kmetov, in ki trdno verjame, da so prav mladi kmetje odločilni za prihodnost tako slovenskega kot evropskega kmetijstva ter prehransko varnost Evrope, še posebej v časih velikih gospodarskih in geopolitičnih izzivov. 

Nagrada, ustanovljena leta 2012, želi poudariti ključno vlogo, ki jo imajo mladi kmetje na podeželskih območjih in izpostaviti domiselne metode, ki jih uporabljajo pri svojem kmetovanju. V okviru nove Skupne kmetijske politike (SKP) je poudarek na pomlajevanju generacij in aktivnemu zaposlovanju mladih kmetov. Kljub znatnemu deležu evropskih kmetov (pri čemer je večina starejših od 55 let), jih je le 6 % mlajših od 35 let, pri čemer ženske predstavljajo le 4,9 % te demografske skupine. Veliko zmanjšanje števila mladih kmetov s 3,3 milijona leta 2005 na sedanjih 2,3 milijona, vzbuja zaskrbljenost. Izzivi, ki izhajajo iz izseljevanja mladih s podeželja, starajočega se kmetijskega prebivalstva in ovir, povezanih z dostopom do obdelovalne zemlje, kreditov, digitalne povezljivosti, sprejemanja tehnologije, zadružnih spodbud in prilagojenih svetovalnih storitev, povečujejo razvojne ovire sektorja.

Ob priznavanju osrednje vloge mladih kmetov v EU pri oblikovanju prihodnosti kmetijstva in pridelovanja hrane želi nagrada prispevati k ustvarjanju resnično trajnostnega kmetijskega sektorja. Mladi inovativni kmetje so bistveni akterji pri spodbujanju varovanja okolja, prilagajanju na podnebne spremembe in uvajanju novih tehnologij pri kmetovanju, za zagotovitev proizvodnje varne in visoko kakovostne hrane za evropske potrošnike. Koncept pristopa "Od vil do vilic" v okviru Evropskega Zelenega dogovora, pomeni pot naprej za prenovljen prehranski sistem, ki zajema proces od proizvodnje hrane do njene porabe. Z izkoriščanjem prirojene sposobnosti za inovacije se mladi kmetje pojavljajo kot naravni protagonisti pri usmerjanju trajnostnega prehoda agroživilskega sistema.

V skladu s prevladujočimi trendi in izzivi, s katerimi se srečujejo mladi kmetje po vsej Evropi, je nagrada zasnovana tako, da počasti izjemne projekte v različnih kategorijah. Te kategorije vključujejo najboljši digitalni projekt, ki priznava odličnost v digitalnih inovacijah; najbolj odporen projekt, ki priznava projekte, ki izkazujejo izjemno odpornost; in najboljši projekt za izboljšanje podeželja, ki slavi pobude, ki spodbujajo pozitivne preobrazbe na podeželju. S temi kategorijami želi nagrada navdihniti in spodbuditi naslednjo generacijo kmetov k trajnostni in uspešni prihodnosti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki