Priporočena sortna lista za krompir v letu 2023

Priporočena sortna lista za krompir v letu 2023

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2023

Javna služba v poljedelstvu je v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravila Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2023. Na podlagi te se bodo pridelovalci krompirja lažje odločali za nakup najprimernejše sorte krompirja, ki je kar najbolj prilagojena na naše rastne razmere in zahtevam potrošnikov.  

Ključne besede: sortna lista, krompir

Sortna lista je razdeljena po zgodnosti in vključuje 18 sort krompirja. Pri pripravi so poleg razširjenosti upoštevali:

  • končni pridelek (pri zgodnjih sortah zgodnji pridelek), stabilnost pridelka,
  • jedilno kakovost in primernost za uporabo,
  • odpornost proti boleznim in škodljivcem ter
  • občutljivost za fiziološke napake in tolerantnost na sušo.

Pogoj za uvrstitev sort na priporočeno sortno listo je triletno peskušanje v sortnih preskusih Javne službe v poljedelstvu v Sloveniji, izjemoma, če sorta res izstopa po posameznih lastnostih, je dovolj dve leti preskušanja.

Vse o sortah pa lahko preberete na POVEZAVI

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle