Uspešno zaključene aktivnosti o izvajanju naravovarstvenih intervencij SKP 2023- 2027

Uspešno zaključene aktivnosti o izvajanju naravovarstvenih intervencij SKP 2023- 2027

Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Izobraževanje  | 
Uspešno zaključene aktivnosti o izvajanju naravovarstvenih intervencij SKP 2023- 2027
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) smo skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi in Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvedli projekt »Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027«. Aktivnosti so financirane iz Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023. V projektu smo izvedli individualne obiske kmetij ter organizirali demonstracijske delavnice za kmete in zainteresirane strokovnjake s področja kmetijstva in varstva narave.

Ključne besede: naravovarstvo, skp

 

 

Z izvedbo projekta načrtujemo boljšo usposobljenost, ozaveščenost in razumevanje kmetov, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Nature 2000 in drugih varstvenih območjih, o vsebinah: ohranjanja narave in krajine; podnebnih sprememb; zahtev naravovarstvenih intervencij SKP, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov; ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Želimo si tudi večje pripravljenost kmetov za vstop v izvajanje naravovarstvenih intervencij strateškega načrta SKP 2023–2027.

Projekt je potekal od junija do novembra 2023. V tem času je bilo izvedenih 200 individualnih obiskov kmetijskih gospodarstev kjer so strokovnjaki s področja kmetijstva in naravovarstva, po strokovno pripravljeni metodologiji, obiskali izbrana kmetijska gospodarstva, ki obdelujejo površine na naravovarstveno pomembnih območjih. Na različnih lokacijah po Sloveniji pa je bilo pripravljenih in izvedenih tudi 10 demonstracijskih delavnic za kmete. Aktivnosti so ozaveščale o vsebinah iz naravovarstvenih intervencij SKP 2023-2027: posebni traviščni habitati, traviščni habitati metuljev, habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, ohranjanje talnih gnezdilk, ohranjanje mejic, suhi kraški travniki in pašniki, mokrotni traviščni habitati. Gradiva omenjenih vsebin so objavljena na spletni strani KGZS - povezava.

Posnetek iz zraka prikazuje puščen nepokošen rešilni otok za varovanje ptic, prednostno kosca (Crex crex). VIR: KGZS Zavod LJ
Posnetek iz zraka prikazuje puščen nepokošen rešilni otok za varovanje ptic, prednostno kosca (Crex crex). VIR: KGZS Zavod LJ

 

Ugotovitve javnih služb ZRSVN in KGZS glede načina sodelovanja javnih služb so pozitivne. Ponosni smo na krepitev zaupanja in sodelovanja med vsemi deležniki, brez kakršnihkoli napetosti. Odzive kmetov na izvedbo demonstracijskih delavnic in individualnih obiskov lahko strnemo kot pozitivne. Všeč jim je bil individualni pristop na njihovi kmetiji. Dopade se jim, da lahko gospodar kmetije, stroki pokaže svoje delo in predstavi težave s katerimi se srečuje. V prihodnje si želimo, da se tovrstne aktivnosti načrtujejo sistematično, dolgoročno in prilagodljivo. Seveda pa se mora tem aktivnostim dati veljava, v smislu, da se kmetom udeležba prizna kot del izobraževanj.

Za več informacij pišite na e-naslov: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki