Manj zelenjave zaradi večjih davkov

Manj zelenjave zaradi večjih davkov

Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Obvestila za javnost, Zelenjadarstvo, Zelenjadarstvo  | 
Zaradi predvidenih novih obdavčitev se bo pridelava zelenjave zagotovo zmanjšala

Zaradi predvidenih novih obdavčitev se bo pridelava zelenjave zagotovo zmanjšala

Člani Strokovnega odbora za zelenjadarstvo so se 7. marca 2023 sestali na 4. izredni seji, na kateri so obravnavali predlog Pravilnika o evidenci posebnih kultur (v nadaljevanju pravilnik) in s tem povezane spremembe obdavčitve pridelovalcev zelenjave.

Pravilnik v 1. členu na novo opredeljuje, kaj je površina s posebnimi kulturami. Sprememba v opredelitvi ima za posledico tudi spremembo v obdavčitvi pridelovalcev zelenjave. Skladno z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka in lestvico KD se KD pri posebnih kulturah, kamor sodijo zelenjadnice, izračuna kot 1,3-kratnik KD intenzivnega sadovnjaka v bonitetnem razredu 51-60, kar pomeni za leto 2021 1.058,49 x 1,3 = 1.376 evrov/ha. Za njivo v istem bonitetnem razredu znaša KD 90,63 evrov/ha.

Višja obdavčitev 

Po novem bo obdavčitev zelenjadarjev višja, saj se kot posebne kulture štejejo vse zelenjadnice, ki se prijavijo na zbirni vlogi. V preteklih letih je bilo tako, da se ena zelenjadnica, ki ni bila prisotna celotno rastno dobo, temveč je bila v kolobarju s poljščino, ni štela kot posebna kultura in je bila obdavčitev določena kot za njivo, to je 90,63 evra/ha. Po novem se bo štela v obdavčitev tudi ena zelenjadnica, ki je na njivi samo določeno obdobje in je vključena v kolobar s poljščino.

Zaradi močnega povečanja davčnega bremena po novem sistemu se bo pridelava zelenjave zagotovo zmanjšala. Pridelovalci zelenjave, ki so že tako prizadeti zaradi ukinitve proizvodno vezanih plačil, neustreznih KOPOP ukrepov, pomanjkanja FFS in raznih omejitev pridelave, bodo zdaj še bolj obdavčeni. Člani odbora so zato izrazili ostro nestrinjanje s predvideno spremembo pravilnika in posledične obdavčitve. Soglasno so sprejeli sklep, da se obdavčitev ne sme povečati in zato mora ostati omenjeni člen pravilnika zapisan tako, kot je bil v doslej veljavnem pravilniku.

Prisotni so se dogovorili tudi, da s problematiko seznanijo ZZS, ZSPM, SKS in oba predstavnika kmetov v Državnem svetu. Zaradi pereče problematike zahtevajo tudi takojšen sestanek z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dr. Dušica Majer, KGZS

Nazaj

Prihajajoči dogodki