Izpad dohodka je, nadomestil pa ni

Izpad dohodka je, nadomestil pa ni

Ekološko kmetijstvo, Strokovni odbori, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Rastlinska pridelava  | 
Kmetje na VVO I, kljub spoštovanju zahtev VVR in izpadu dohodka, še vedno ne dobijo nobenih denarnih nadomestil.

Kmetje na VVO I, kljub spoštovanju zahtev VVR in izpadu dohodka, še vedno ne dobijo nobenih denarnih nadomestil.

Člani Strokovnega odbora za vodovarstvena območja (VVO) so se prejšnji teden sestali na 5. seji, na kateri se jim je pridružil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Vabljeni so bili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), ki pa se seje niso udeležili. Poudarke seje povzema strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

 

Ključne besede: VVO, denarna nadomestila, strokovni odbori

Nova Uredba o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom VVR (v nadaljevanju Uredba) je bila že spomladi 2023 medresorsko usklajena in 7. 9. 2023 potrjena na Evropski komisi v Bruslju, vendar je Vlada RS še vedno ni potrdila. Uredba že več kot en mesec čaka na podpis trenutno pristojne ministrice Alenke Bratušek, čeprav je bila z dopisom KGZS zaprošena za podpis uredbe, ki je nujna za obstoj kmetij na VVO I.

Tako kmetje na VVO I, kljub spoštovanju zahtev VVR in izpadu dohodka, ne dobijo nobenih denarnih nadomestil. Poleg tega ostajajo nerešene pobude kmetov glede posebnih intervencij v novem programskem obdobju kot tudi posebnih investicijskih razpisov za kmetije na VVO I. Tudi v primeru sprejetja nove uredbe bo ta veljala le 5 let in pomeni začasno rešitev, zato kmetje še vedno zahtevajo od MNVP trajno rešitev v okviru Zakona o vodah.

Na sestanku so se člani dogovorili še o nadaljnjih aktivnostih, saj so izredno razočarani nad postopanjem obeh ministrstev in Vlade. Dogovorili so se, da pripravijo natančen opis problematike in vseh aktivnosti, ki so bile izvedene v zvezi z reševanjem in informacije posredujejo javnosti. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki