Strokovni odbor za zelišča pri KGZS: pridelava zelišč še premalo urejena

Strokovni odbor za zelišča pri KGZS: pridelava zelišč še premalo urejena

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Strokovni odbor za zelišča pri KGZS: pridelava zelišč še premalo urejena

Prejšnji teden se je sestal Strokovni odbor za zelišča. Obravnaval je teme v zvezi s projektom »Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji«, registrom pridelovalcev zelišč in smernicami lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2023 – 2028. Seje sta se udeležili tudi predstavnici MKGP.

 

Ključne besede: strokovni odbor, zelišča

Člani so opozorili, da je stanje na področju pridelave zelišč še vedno problematično. V Sloveniji je trg z zelišči neurejen, nimamo podatkov o tem kdo prideluje zelišča, na kakšni površini in koliko se pridela posameznega zelišča. Zato so pridelovalci predlagali MKGP, da se izvede projekt, ki bo ugotovil realno stanje na področju pridelave in trženja zelišč. MKGP je v ta namen odobrilo projekt CRP – Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji, ki ga vodi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo slovenije, sodelujeta pa še UNM – Fakulteta za zdravstvene vede in UP – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Projekt se je pričel 1.10.2022 in bo trajal do 30.9.2024. V zvezi s projektom so nekateri člani odbora izrazili zaskrbljenost, da ne teče v pravi smeri, saj pridelovalci v izvedbo niso aktivno vključeni. Še posebej želijo biti vključeni v pripravo smernic nadaljnjega razvoja zeliščarstva v Sloveniji. Tudi predstavnica MKGP je izrazila podporo vključitvi pridelovalcev v izvedbo projekta.

Po obsežni razpravi so sprejeli sklep, da MKGP pozove projektno skupino k aktivni vključitvi pridelovalcev zelišč v izvedbo projekta CRP – Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji in pri pripravi smernic lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2023 – 2028.

V nadaljevanju so člani odbora razpravljali o vzpostavitvi evidence pridelave zelišč in s tem povezano novo zakonodajo. Predstavnica MKGP je predstavila nov Pravilnik o evidenci pridelovalcev zelenjave in zelišč in Pravilnik o evidenci posebnih kultur. Po zakonodaji je vsak, ki trži zelišče, obvezen prijaviti pridelavo, če se prideluje zelišča na površini 50 kvadratnih metrov ali več, pa je obvezno sporočiti pridelavo po posameznih vrstah zelišč. Pri tem se poroča tudi o vrsti zaščite rastlin in o namakanju.

Posebna delovna skupina bo vsako leto ocenila pridelek in skladno s tem spremenila prilogo pravilnika. Prisotni člani so  izpostavili nujnost vzpostavitve registra pridelovalcev zelišč in so zato podprli uvedbo evidenc na področju pridelave zelišč, ki jih prinaša nov pravilnik.

Izrazili pa so zaskrbljenost glede Pravilnika o evidenci posebnih kultur, ki prinaša novo definicijo, kaj je površina s posebnimi kulturami in bi lahko pomenila posledično spremembo v obdavčitvi pridelovalcev zelišč.

V zvezi s tem so sprejeli sklep, da nova zakonodaja nikakor ne sme vplivati na dodatno obdavčitev pridelovalcev zelišč v primerjavi s sedanjo, ko so obdavčeni kot njiva, saj imajo na isti površini samo eno vrsto zelišča v enem letu.

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki