Novice

Izberite kategorijo:
Škodo utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki
Odprti so razpisi za NPK
Ukrepajmo pred morebitno pozebo
RAZPIS: Sredstva za agromelioracije na kmetijsk...
Foto: arhiv Kmetijskega inštituta Slovenije
Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto...
Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev
Janez Pirc, direktor KGZS; Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije; Martin Žbogar, Zveza slovenske podeželske mladine; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije; Dr. Martina
Foto: Pexels
Podaljšanje roka za prijavo
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Podeželje v mestu Ljubljana 2024 – vabimo k sod...
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Izjava predstavnikov kmetijskih organizacij po pogajnjih.
Sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2024
Gradnja vodnih zadrževalnikov
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2024
Prva redna skupščina Združenja hribovskih in go...
Nova vinska kraljica Slovenije je Sanja Ferjančič
Rok za odprodajo in uporabo zalog FFS, ki vsebu...
Pavšaln a višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar.
Za izpad dohodka oprostitev plačila dohodnine ni možna – veljajo enaka pravila kot do sedaj
RKG letos ne bo dostopen v februarju.