Posodobitev aplikacije za vodenje RKG bo letos potekala februarja

Posodobitev aplikacije za vodenje RKG bo letos potekala februarja

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Zemljišča in gradnje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
RKG letos ne bo dostopen v februarju.

RKG letos ne bo dostopen v februarju.

Ključne besede: register kmetijskih gospodarstev, RKG, upravna enota, drugačen termin nedelovanja aplikacije

Aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev (RKG) letos izjemoma ne bo delovala meseca februarja (predvidoma od 1. do 29. februarja 2024), in ne januarja, kot je bila dosedanja praksa. V februarju na upravnih enotah ne bo mogoče spreminjati podatkov v RKG. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bodo takrat izvedli vsakoletno posodobitev podatkov z informacijami, pridobljenimi iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), in z novimi podatki evidence dejanske rabe ter s podatki drugih uradnih evidenc.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko od marca 2024 dalje preverjali stanje GERK-ov (grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva) in stanje morebitnih napak v RKG z vnosom identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG oziroma z veljavnim spletnim certifikatom v eRKG, kjer so dostopni tudi vsi grafični kontrolni sloji za leto 2024. O spremembah, nastalih ob posodobitvi podatkov, nosilci ne bodo posebej obveščeni po pošti.

Opozorilo: če je prišlo do sprememb na zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe ipd.) ali če nosilci kmetijskih gospodarstev ugotovijo, da meje GERK-ov odstopajo od stanja v naravi, na Ministrstvu svetujejo, da se naročite na upravni enoti za ureditev podatkov. Podatke je treba urediti najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge.

Nazaj

Prihajajoči dogodki