Ena ključnih protestnih zahtev izpolnjena: OMD plačila bodo izvzeta iz obdavčitve

Ena ključnih protestnih zahtev izpolnjena: OMD plačila bodo izvzeta iz obdavčitve

JSKS, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Roman Žveglič, predsednik KGZS in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije

Roman Žveglič, predsednik KGZS in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pozdravlja odločitev Ministrstva za finance (MF), da bodo plačila OMD v celoti izvzeta iz obdavčitve. S tem je razrešena ena ključnih protestnih zahtev kmetijskih organizacij.

Ključne besede: OMD plačila, izvzetje, protestne zahteve

Na območjih OMD je 45.000 kmetij, od tega 10.000 mladih kmetij, gre pa za 338.000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Kmetje, ki pridelujejo hrano na težje pridelovalnih pogojih, imajo izredno visoke  stroške, ki jih izračun katastrskega dohodka ne vključuje.  »To so kmetije, ki so podrejene težkim razmeram kmetovanja, s tem bodo ti kmetje lažje kmetovali,« je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Hribovske kmetije v prvi vrsti opravljajo okoljsko funkcijo. Z ohranjanjem kmetijske dejavnosti v takšnih pogojih pridelave namreč te kmetije preprečujejo zaraščanje in ohranjajo tradicionalno kulturno krajino ter poseljenost podeželja tudi v okoljih, ki so tako s stališča izvajanja gospodarskih in družbenih dejavnosti bistveno manj konkurenčna (poleg naravnih omejitev in z njimi povezane razdrobljene posestne strukture tudi večja razpršenost poselitve, slabša komunalna opremljenost, dostopnost storitev ...), pa vendarle ključnega pomena s stališča skladnejšega regionalnega razvoja države in razvoja zelenih delovnih mest (npr. zeleni turizem).

S temi plačili si kmetije na območjih OMD pokrivajo samo del stroškov: »Kalkulacije, ki določajo višino plačil za te težje pridelovalne pogoje, se pravi za obdelovanje strmih, manj rodovitnih površin, so seveda precej višje, kakor pa so sredstva, za katera kmetje dobijo plačano.  Za primer, če so izplačila v višini 100 evrov, so izplačana sredstva samo v višini 60 evrov, največ do 60 % kalkulacijskih stroškov,« je povedal predsednik KGZS Roman Žveglič.

S plačili OMD  je do leta 2022, ko je bila sprejeta novela Zdoh-2AA država tem kmetijam priznavala višje stroške zaradi izvajanja tehnologij, ki presegajo običajne tehnologije, in s tem splošni družbeni interes. . S 50 % obdavčitvijo plačil OMD bi se številnim kmetijam na teh območjih poslabšal ekonomski in socialni položaj, saj je obdavčitev vplivala tudi na zmanjšanje pravic do socialnih transferjev, zlasti pri družinah z mladoletnimi in šolajočimi otroci. Prav zato je bila to ena ključnih protestnih zahtev kmetijskih organizacij. Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Medved je izrazil zadovoljstvo, da je vlada kmetom prisluhnila: Menimo, da je to prvi korak k uspešni razrešitvi protestnih zahtev, ki so še odprte.«

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video posnetek izjave: 29052024 obdavčitev OMD

Nazaj

Prihajajoči dogodki