O lokalni oskrbi z zelišči ter maku in konoplji

O lokalni oskrbi z zelišči ter maku in konoplji

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo  | 
O lokalni oskrbi z zelišči ter maku in konoplji
Strokovni odbor za zelišča se je sestal 4. junija 2024. Večino časa na seji je bilo namenjenega obravnavi Smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2022 – 2027 (v nadaljevanju smernice).

Ključne besede: strokovni odbor za zelišča, smernice

Predsednik odbora je predstavil stališče delovne skupine, ki je bila določena na zadnji seji  odbora za natančen pregled in pripravo pripomb na smernice. Delovna skupina je pripravila številne pripombe in ugotovila, da smernice v takšnem konceptu niso primerne. Treba jih je dopolniti in pripraviti na osnovi izhodišč, ki so jih pripravili v delovni skupini ter jih v osnovi razdeliti na smernice za pridelavo, predelavo in nabiranje zelišč.

V nadaljevanju so prisotni člani pregledali pripombe delovne skupine na besedilo smernic in jih po potrebi dopolnili in popravili. Podprli so stališče delovne skupine in sprejeli sklep, da predlog smernic za področje pridelave zelišč ni ustrezen. Predlagajo, da predlog smernic z upoštevanjem vseh pripomb strokovnega odbora, velja le za obdobje enega leta, medtem pa se pripravijo nove smernice ločeno za pridelavo, predelavo in nabiranje zelišč za obdobje petih let na osnovi izhodišč strokovnega odbora in ob sodelovanju predstavnikov pridelovalcev zelišč v celotnem obdobju priprave smernic. S tem sklepom se seznani MKGP in IHPS.

Na seji so razpravljali tudi o pridelavi konoplje in maka. Člani ugotavljajo, da je na področju pridelave konoplje in maka precej specifičnih problemov, ki se ne dajo reševati v okviru strokovnega odbora za zelišča, zato dajejo pobudo, da se v naslednjem mandatnem obdobju na KGZS oblikuje nov strokovni odbor za področje konoplje in maka.

Nazaj

Prihajajoči dogodki