Vabilo na demonstracijski projekt - Možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih

Vabilo na demonstracijski projekt - Možnosti ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih

Slovenj Gradec - 06. 08. 2024 ob 07:30 - 06. 08. 2024 ob 17:00

Vabimo vas na demonstracijski prikaz na temo ureditve preskrbe z vodo na pašnikih ali odprtih hlevih, ki ga organiziramo v sodelovanju s KGZS. 

Tip dogodka: Živinoreja, Govedoreja

v torek,  6. avgusta 2024.

 

Odhod avtobusa bo ob 7.30 z avtobusne postaje Gornji Grad, avtobus bo pobiral potnike po postajah 7.35 Bočna, 7.40 Volog, 7.42 Šmartno, 7.50 Nazarje in ob 8.00 v Mozirju pri Tušu.

 

PROGRAM demonstracijskega prikaza bo vseboval tako teoretični kot tudi praktični del. Prikaz bo obsegal ogled pašništva in ureditev preskrbe z vodo na kmetijah Albine Sušec in Brede Gnamuš na Koroškem.

Na kmetiji Albine Sušec Sele 38, Slovenj Gradec bomo izvedli predstavitev in prikaz napajanja živali na pašniku ter prikaz različnih vrst sodobne opreme za napajanje. Na kmetiji redijo 20 krav molznic. Kmetija je vključena tudi v ekološko pridelavo in predelavo mleka. Leta 2019 so sodelovali na Festivalu Dobrote slovenskih kmetij in za domači tekoči jogurt in domačo skuto prejeli bronasti priznanji.

Program bomo nadaljevali na turistični kmetiji Ravnjak, Sele 37, Slovenj Gradec, katere nosilka je Breda Gnamuš. Prisluhnili bomo predavanju mag. Petra Pšakerja in Iztoka Polanška na temo potreb živali na paši po vodi in možnosti zagotavljanja oskrbe z vodo. Sledil bo prikaz napajanja živali na pašniku. Kmetija   obsega 45 ha in leži na 760 m nadmorske višine. Redijo 80 glav ovac jezersko-solčavske pasme, poleg tega pa se ukvarjajo še z rejo kokoši in kuncev. Vključeni so v ekološko kmetovanje.

 

 

 

Upravičenci do udeležbe na prikazu so:

 

1.      fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;

2.      zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;

3.      zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Na posamezen prikaz se Iahko prijavi Ie ena oseba iz istega KMG / podjetja. Če za prikaz ne bi bilo zadostnega interesa, se ga Iahko udeleži več oseb iz istega KMG / podjetja.

 

Demonstracijski prikaz je financiran iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence brezplačen.

 

Za udeležbo na izvedbi demonstracijskega prikaza je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do zapolnitve mest. Prijave zbiramo do 1. 8. 2024.

 

PRIJAVE

Prijavite se z e-pošto na naslov: spela.zagozen@ce.kgzs.si  po telefonu 040 153 822.

 

Na prikaz obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v eIektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

 

Vljudno vabljeni!

Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije