RAZPIS: za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

RAZPIS: za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Kmetijstvo in okolje, Poljedelstvo, Kmetijske podpore, Obvestila za javnost, Poljedelstvo, Razvoj podeželja  | 
RAZPIS: za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Prvega julija je bil objavljen 1. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Razpisanih je 5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih.

Ključne besede: RAZPIS, namakalni sistemi, posodobitve

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 5 milijonov evrov. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom, zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira, strošek menjave namakalne opreme pa ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva.

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. julija 2024 od 8.00 ure do vključno 20. septembra 2024 do 14.00 ure. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh ministrstva.

PODROBNOSTI

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki