Evropska komisija poziva kmete k sodelovanju v spletni anketi o poenostavitvi

Evropska komisija poziva kmete k sodelovanju v spletni anketi o poenostavitvi

JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto: Pexels

Foto: Pexels

Evropska komisija že od začetka leta zagotavlja hitre in konkretne ukrepe za zmanjšanje pritiska, ki ga trenutno občutijo kmetje v EU. Kot je napovedala v svojih predlogih za zmanjšanje upravnih bremen za kmete, od 7. marca do 8. aprila, izvaja spletno anketo. Ta je namenjena kmetom!

Ključne besede: Evropska komisija, kmetje, anketa, upravna bremena

Anketa zastavila kratka vprašanja, ki so na voljo v vseh jezikih EU, tudi slovenskem. Najdete jo na povezavi TUKAJ. V slovenski jezik preklopite na način, da na desni strani zgoraj, v okencu nad katerim piše Languages, poiščete 'slovenščina' in kliknete. Vprašanja so sledeče: Koliko časa se vsako leto porabi za upravne naloge, povezane z uporabo pomoči in obveznostmi poročanja? Ali uporabljajo mobilne naprave za zagotavljanje geografsko označenih fotografij? Kako ocenjujejo zapletenost različnih postopkov in pravil, ki se uporabljajo na kmetijah? Ali so v letu 2023 uporabili zunanjo pomoč pri pripravi vloge za pomoč SKP?

Poziv velja kmetom, da jo izpolnite in s tem zagotovite dragocene povratne informacije. »Evropska komisija s to anketo neposredno stopa v kontakt s kmeti, da bi pridobila njihov vpogled v upravna bremena, s katerimi se srečujejo pri vsakodnevnem delu. Ta spoznanja bodo zagotovila jasnejšo sliko specifičnih vprašanj, s katerimi se soočajo kmetje po vsej EU, kar nam bo omogočilo oblikovanje ciljno usmerjenih odzivov, ki bodo zmanjšali zapletenost in pospešili poenostavitev. Zato spodbujam vse kmete, da izrazijo svoja stališča in prispevajo svoje mnenje v tej anketi,« sporoča evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski.

Rezultati ankete bodo pomagali opredeliti glavna bremena in zapletenost, ki izhaja iz pravil SKP ter drugih pravil glede pridelave hrane in kmetijstvo. Tako na ravni vsake države kot s tem povezanimi obveznostmi evidentiranja in poročanja. Vzporedno bodo na nivoju Evropske komisije organizirani razgovori z organizacijami kmetov.

Več TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!