Podaljšanje roka za prijavo

Podaljšanje roka za prijavo

Ekološko kmetijstvo, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Podaljšanje roka za prijavo
Podaljšanje roka za prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja, ekološkega čebelarjenja, integrirane pridelave in senene prireje do 15. 4. 2024

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 za ekološko kmetovanje, ekološko čebelarjenje, integrirano pridelavo in seneno prirejo podaljšuje rok za prijavo oziroma obnovitev prijave v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje, in sicer do 15. aprila 2024.

Ker je vključenost v kontrolo eden pogojev za pridobitev plačil za intervenciji ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje oziroma operacije integrirane pridelave in senene prireje, ministrstvo poziva, da pravočasno uredite vključenost v kontrolo pri pooblaščeni organizaciji za kontrolo in certificiranje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!