V javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev uredbe o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice

V javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev uredbe o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice

Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Foto: arhiv Kmetijskega inštituta Slovenije

Foto: arhiv Kmetijskega inštituta Slovenije

Na portalu e-Demokracija je bil 9. aprila 2024 objavljen predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice.

Ključne besede: zlata trsna rumenica, uredba

Uredba se dopolnjuje predvsem zaradi uvedbe postopka za izvajanje tretiranja razmnoževalnega materiala trte z metodo vroče vode, kar je del izvajanja predpisa EU glede posebnih zahtev za razmnoževalni material trte. Predlog uredbe določa pogoje in postopek pridobitve dovoljenja za tretiranje z vročo vodo, obveznosti izvajalcev in naročnikov tretiranja ter inšpekcijski nadzor. Ne gre za obvezen ukrep, ampak eno od možnosti za izpolnjevanje predpisanih zahtev za trženje razmnoževalnega material trte na območju Evropske unije.

Spremembe in dopolnitve uredbe se nanašajo tudi na bolj pregledne postopke glede finančnega nadomestila, predvsem glede urejanja stanja v Registru kmetijskih gospodarstev, pogojev za izplačilo in rokov za vlaganje vlog ter prilagoditve modelnih izračunov za višino upravičenih stroškov pomoči za finančno nadomestilo v Prilogi 3. Zaradi širitve okuženih območij zlate trsne rumenice v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji se spreminjata tudi seznama občin v preglednicah 1 in 2 v Prilogi 2.  

Pripombe lahko pošljete do 25. aprila na kgzs@kgzs.si

Predlog Uredbe

Več o zlati trsni rumenici

Nazaj

Prihajajoči dogodki