Šesta seja SO za vodovarstvena območja

Šesta seja SO za vodovarstvena območja

Ekološko kmetijstvo, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Člani Strokovnega odbora za vodovarstvena območja (VVO) so se 28. februarja 2024 sestali na 6. redni seji, na kateri so se jim pridružili tudi predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter predsednik KGZS. Sejo povzema strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer.

Ključne besede: VVO, vodovarstvena območja, nadomestilo, uredba

Obravnavali so novo Uredbo o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, težave, ki jih v praksi povzroča razmejitev GERK-ov na dva različna vodovarstvena režima in osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini Krško.

Člani so izrazili zadovoljstvo in zahvalo MNVP, da so v novi uredbi o nadomestilih upoštevali spremenjeno metodo izračuna izpada dohodka in so zato kmetje upravičeni do višjih nadomestil. Kljub temu pa je ostalo še nekaj odprtih vprašanj. Med drugim so izpostavili problematiko VVO I, kjer se območje deli na A in B pas, vendar so do denarnega nadomestila upravičene le površine na A pasu, na B pa ne. Zato so se dogovorili, da bodo najprej preverili obsežnost te problematike tako, da bodo pridobili podatke o tem koliko kmetij in koliko kmetijskih površin je v pasu B. Na osnovi teh podatkov in ponovnega pregleda zahtevanih ukrepov vodovarstvenega režima v coni B, bodo pripravili predlog rešitve.

Glede na to, da je lahko en GERK pod dvema različnima režimoma, saj poteka meja različnih režimov preko GERK-a, je to problem v praksi. Meje VVO I bi morali določiti življenjsko po poteh, cestah, naravnih mejah. Razpravljali so o možnosti, da se cel GERK vključi v režim, če je večji del GERK-a v režimu oziroma izključi, če je majhen del GERK-a v režimu. Na osnovi pojasnil MNVP in MKGP, so ugotovili, da bi lahko to problematiko rešili le s spremembo predpisov in strokovnih podlag za postavitev mej VVO I, zato do končne rešitve niso prišli.

Nadalje so govorili o VVO uredbi v občini Krško, ki močno zaostruje vodovarstveni režim, saj popolnoma prepoveduje uporabo vseh kemičnih sredstev za varstvo rastlin, tudi sredstev, ki se uporabljajo pri ekološkem kmetovanju. Izrazili so skrb, da se bo prepoved razširila na vsa VVO I v državi  in hkrati zahtevo, da se jim predstavi strokovne osnove za takšno odločitev. Sprejeli so sklep, da se niti v že veljavnih niti v novih  VVO uredbah ne sme spreminja zahtev vodovarstvenega režima, saj vsaka sprememba onemogoča načrtovanje kmetovanja in lahko usodno vpliva na kmetije na teh območjih.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!