Kadar je vodja odličen in ekipa usklajena, se zdi, da nihče ne vodi

Kadar je vodja odličen in ekipa usklajena, se zdi, da nihče ne vodi

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sadjarstvo, Gospodarjenje, Projekti  | 
Kadar je vodja odličen in ekipa usklajena, se zdi, da nihče ne vodi
EIP projekt »BonitaSi« je primer dobre prakse tudi z vidika inovacij in dobrega medsebojnega sodelovanja.

Ključne besede: Bonita, EIP, projekti, KGZS, kmetijstvo

»Skupinsko delo med kmeti, kmetijskimi svetovalci in znanstvenimi ustanovami ter skupno navdušenje nad jabolkom BonitaSi, je prineslo dobre rešitve, povezanost in odprlo možnosti za prodajo jabolka z zgodbo«, je le eno od sporočil navdušenja, ki sta jih v začetku junija, ob koncu razgovora s ključnimi partnerji projekta »BonitaSi«, podala irska strokovnjaka Cian Condon in Kieran Kenny.

Gre za svetovalca v vodilni irski državni organizaciji Teagasc, ki se ukvarja z raziskavami, svetovanjem in izobraževanjem v kmetijstvu in gozdarstvu. Organizacija sodeluje s strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v sklopu aktivnosti projekta i2connect, ki je namenjen nadgrajevanju usposobljenosti kmetijskih svetovalcev in njihovih organizacij pri prenosu novih znanj in na področju interaktivnih inovacij. Povezuje 42 organizacij iz 21 evropskih držav, ki sestavljajo povezano podporno mrežo na področju kmetijstva. Kmetijske organizacije tako na evropskem nivoju izvajajo različne dejavnosti.

Primer dobre prakse

Slovenski projekt Evropskega partnerstva za inovacije EIP-AGRI »BonitaSi, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja«, je bil s strani Wageningen University & Reasearch - vodilnih partnerjev delovnega sklopa pri projektu i2connect, izbran v sklopu iskanja dobrih praks projektnega vodenja. Biti vzorčen primer dobre prakse pomeni, da svoje izkušnje predstaviš in si na razpolago za vprašanja kmetijskih strokovnjakov iz tujine, ki so med  drugim razvili serijo modulov usposabljanj za razvijanje svetovalnih veščin. Zoom srečanje partnerjev projekta »BonitaSi« in irskih strokovnjakov je s strani KGZS vodila Saša Plestenjak in nacionalni koordinator i2connect za Slovenijo Igor Hrovatič.

Navdušenje projektnih partnerjev

Projekt »BonitaSi« je predstavila vodja projekta Prof. Dr. Jerneja Jakopič z Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, na vprašanja irskih strokovnjakov so poleg nje odgovarjali: sadjarja Anton Koršič in Gregor Šušterič, kmetijski svetovalci in specialisti za sadjarstvo KGZS zavod Maribor in Novo mesto Andrej Soršak, Andreja Brence in Urška Cvelbar ter Tatjana Vrbošek z oddelka za odnose z javnostmi KGZS.

»Šlo je za sodelovanje različnih deležnikov in skupaj smo pripomogli k iskanju, ustvarjanju in  praktični uporabi inovativnih rešitev. V našem primeru uvajanju BoniteSi, nove sorte jabolk v smislu primerne tehnologije pridelave, skladiščenja, prenosa znanja in promocija sorte med porabniki. Projekt je zaključen, a sodelovanje še kar traja,« so med drugim povedali projektni partnerji, ki jih druži navdušenje nad jabolkom BonitaSi. Gre za sladko kislo sorto, lepe barve, primerne velikosti in oblike, ki izvira iz odlične družine: starša sta v Sloveniji nadvse priljubljeni Topaz in Pink Lady. Prav vsi partnerji projekta so veseli dejstva, da je jabolko slovenskim potrošnikom všeč in postaja vse bolj prepoznavno. Na vprašanje analitičnih strokovnjakov glede izvora povezanosti skupine pa izpostavili dobro delo vodilnih partnerjev projekta in dejstvo: »Kadar je vodja odličen in ekipa usklajena, se zdi, da nihče ne vodi.«

Nazaj

Prihajajoči dogodki