RAZPIS: Za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih namenjeni štirje milijoni evrov

RAZPIS: Za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih namenjeni štirje milijoni evrov

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Ekonomika in PRP, Razvoj podeželja, Agrarna ekonomika  | 
RAZPIS: Za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih namenjeni štirje milijoni evrov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč, s katerim bo razpisalo 4 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Ključne besede: razpis, agromelioracije, komasacije

Ministrstvo s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanju zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz intervencije izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč. Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 66,1 %.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 24. junija 2024 od 8.00 ure  do vključno 30. avgusta 2024 do 14.00 ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije o javnem razpisu so dostopne na povezavah:

https://skp.si/aktualno/info-tocke.

https://www.kgzs.si/zbornica-svetuje/razpisi/info-tocke

1. javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki