Pravilnik o izjemah glede tržnih standardov za prodajo svežega sadja in zelenjave

Pravilnik o izjemah glede tržnih standardov za prodajo svežega sadja in zelenjave

Ekološko kmetijstvo, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Pravilnik o izjemah glede tržnih standardov za prodajo svežega sadja in zelenjave
Člani strokovnih odborov za zelenjadarstvo, sadjarstvo in za dopolnilne dejavnosti so na skupni seji 10. 6. 2024 obravnavali predlog Pravilnika o izjemah glede tržnih standardov za prodajo svežega sadja in zelenjave na registriranih tržnicah in za neposredno dostavo in pripravili predlog popravka definicije »registrirane tržnice« in predloge sprememb v pravilniku v povezavi s to definicijo.

Ključne besede: prodaja, sadje, zelenjava, tržnice

Dogovorili so se, da se v naslovu pravilnika in v 1. členu napiše namesto izraza »registrirane tržnice« izraz »lokalni trg«, ki se ga natančneje opredeli v 2. členu z naslednjim besedilom: lokalni trg pomeni nespecializirane prodajalne (npr. premični prodajni objekti, kot so premična stojnica, stojnica, potujoča prodajalna, priložnostna prodaja na sejmih, shodih in prireditvah), specializirane prodajalne, trgovino na drobno po pošti ali internetu ter drugo trgovino zunaj prodajaln in tržnic (npr. prodaja od vrat do vrat, prodaja v prodajnih avtomatih, avkcijska prodaja, prodaja preko potujočih zastopnikov). Vključuje tudi gostinske dejavnosti, ki se opravljajo izven gostinskih obratov (javne menze, dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

Omenjen predlog sprememb se pošlje na MKGP in zahteva, da se pripravi nov pravilnik z upoštevanjem pripomb KGZS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki