Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2024

Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2024

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto 2024
Rok za oddajo zahtevkov za plačila na površino in za živali za leto 2024, ki se oddajajo na zbirni vlogi, je od 8. aprila do 10. julija 2024. V tem času vam bodo za informiranje, svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju in elektronski oddaji zbirnih vlog na razpolago kmetijski svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Pomoč vlagateljem bo potekala na 73 lokacijah JSKS.

Ključne besede: zbirne vloge, kampanja, kmetijstvo

V marcu je bilo na območju celotne Slovenije za vlagatelje izvedenih 152 informativnih izobraževanj v živo in preko spleta, pri kmetijskih svetovalcih je še vedno na razpolago informativni list s ključnimi informacijami in datumi glede izvajanja intervencij v letu 2024. Na MKGP pripravljajo posodobitev daljših navodil, ki pa bodo na razpolago v elektronski obliki na spletnih straneh MKGP, ARSKTRP in KGZS.

Ureditev GERK-ov in podatkov v RKG na upravnih enotah - Predpogoj za elektronsko izpolnitev in oddajo zbirne vloge so urejeni podatki v registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Zato je pomembno, da vlagatelji vsaj en dan pred oddajo zbirne vloge preverite in poskrbite za pravilnost vrisa GERK-ov ter uskladitev ostalih podatkov v RKG. Vlagateljem, ki imate možnost dostopa do interneta priporočamo, da pravilnost vrisa GERK-ov preverite s pomočjo spletnega pregledovalnika grafičnih podatkov TUKAJ, kjer lahko z vpisom KMG-MID številke pregledujete javno dostopne podatke o svojem kmetijskem gospodarstvu. V kolikor so podatki neusklajeni z dejanskim stanjem v naravi, jih je treba urediti na upravni enoti. Posebno pozorni bodite na območju zahodne Slovenije: Jesenic, Nove Gorice, Kopra in Postojne, kjer so bili v letu 2023 posneti novi orto foto posnetki, ki služijo kot osnova za vris GERK-ov.

Priprava podatkov o staležu rejnih živali - Ob izpolnjevanju zbirnih vlog je potrebno izpolniti podatke o staležu živali po vrstah in kategorijah. Predlagamo, da že sedaj zapišete število vseh živali, ki so bile prisotne 1. februarja 2024 na vašem kmetijskem gospodarstvu. Podatke prinesite na vnos zbirnih vlog.

Pravila pogojenosti - Posebej vas opozarjamo na pravila pogojenosti, bivša navzkrižna skladnost. Vsebinsko je nekoliko zahtevnejša, saj standardi postajajo strožji, nekaj standardov je novih. Zaradi dokaj strogega sankcioniranja neizpolnjevanja standardov svetujemo, da se z njimi seznanite in pogoje upoštevate.

Vse informacije na enem mestu - Na spletni strani www.kgzs.si je dostopna povezava do rubrike »Vse o zbirnih vlogah« TUKAJ, kjer so na razpolago dokumenti, povezave, zakonodaja, članki, predstavitve, obvestila, navodila, evidence, ki vam bodo v pomoč pri seznanitvi z intervencijami, vlaganju zahtevkov ter izvajanju predpisanih pogojev.

Osebno svetovanje pri kmetijskih svetovalcih - Pričakujemo, da se bo tudi v letu 2024 veliko vlagateljev obrnilo na kmetijske svetovalce s prošnjo za informacije o vlaganju zahtevkov in izvajanju intervencij. Predlagamo, da si znanje o intervencijah najprej osvežite/pridobite v pisnih navodilih, ki so vam na razpolago, za pojasnjevanje podrobnosti in nejasnosti so vam kot vedno na razpolago tudi osebna svetovanja pri kmetijskih svetovalcih KGZS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki