Sprejeta uredba o nadomestilu zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Sprejeta uredba o nadomestilu zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Obvestila, Poljedelstvo, Travništvo in pridelava krme  | 
Pavšaln a višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar.

Pavšaln a višina nadomestila znaša 556 evrov na hektar.

Konec decembra je bila sprejeta uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029. Rok za oddajo zahtevka je 22. januar.

Ključne besede: VVO, vodovarstvena območja, nadomestilo, uredba

Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za obdobje 2023 do 2029 je sprejeta. Objavljena je bila v Uradnem listu 22. decembra 2023. Najdete jo na naslednji povezavi:

Skladno z uredbo je enotna pavšalna višina nadomestila na hektar površine GERK 556 eurov na hektar letno. Za pridobitev denarnega nadomestila je treba izpolniti priložen obrazec in ga v predpisanem roku oddati zavezancu, to je izvajalcu javne službe, ki upravlja vodno zajetje. 

Bodite pozorni na 14. člen uredbe, ki določa rok za oddajo zahtevka za leto 2023 - zahtevek za denarno nadomestilo za leto 2023 je treba oddati v 30 dneh po uveljavitvi uredbe, to je najkasneje do 22. januarja 2024.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!