Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju

Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju

Ekološko kmetijstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Ekonomika in davki, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Za izpad dohodka oprostitev plačila dohodnine ni možna – veljajo enaka pravila kot do sedaj

Za izpad dohodka oprostitev plačila dohodnine ni možna – veljajo enaka pravila kot do sedaj

22. decembra 2023 je bila v Uradnem listu številka 132/23 objavljena nova Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju.

Ključne besede: vinogradništvo, intervencije v vinskem sektorju, zlata trsna rumenica

Glavne novosti, ki jih uredba prinaša so:

Oddaja vloge za prestrukturiranje:

  • možnost oddaje vloge že od 1. januarja 2024 pa vse do 15. junija 2024

Ponovna zasaditev zaradi zlate trsne rumenice:

  • Vlogo za prestrukturiranje lahko oddajo tudi vlagatelji, katerih vinogradi so utrpeli škodo zaradi zlate trsne rumenice: vinograd je potrebno izkrčiti pred oddajo vloge, prav tako je potrebno izkrčitev vinograda prijaviti v Register kmetijskih gospodarstev (dejansko stanje!).
  • Vnos in oddaja vloge poteka (kot že ustaljeno) elektronsko preko aplikacije Tržni ukrepi. Aplikacija se nahaja v sklopu e-kmetije, za dostop pa je potrebno digitalno potrdilo.
  • Vlogi je potrebno priložiti zapisnik fitosanitarnega preglednika o potrditvi pojava zlate trsne rumenice ali odločbo fitosanitarnega inšpektorja o odreditvi ukrepov zaradi pojava zlate trsne rumenice.
  • vlagatelji, ki bodo oddali vlogo za prestrukturiranje zaradi zlate trsne rumenice, bodo izjavo o uveljavljanju podpore (zahtevek) lahko oddali še v istem letu – med 1. aprilom in 15. junijem 2024 ali v naslednjih dveh letih po vložitvi vloge.

Akontacija dohodnine:

  • Vlagatelji, ki so fizične osebe, za namen oprostitve plačila dohodnine, k izjavi o uveljavljanju podpore (zahtevek) priložijo kopije računov za upravičene stroške, ki se glasijo na vlagatelja in dokazila o plačilu računov.
  • Za namen oprostitve plačila dohodnine se upoštevajo vrednosti dokazil brez DDV.
  • Za izpad dohodka oprostitev plačila dohodnine ni možna – veljajo enaka pravila kot do sedaj.
Nazaj

Prihajajoči dogodki