Ukrepajmo pred morebitno pozebo

Ukrepajmo pred morebitno pozebo

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Obvestila za javnost, Sadjarstvo, Sadjarstvo  | 
Ukrepajmo pred morebitno pozebo
Vremenoslovci napovedujejo izrazito hladno fronto, zato obstaja možnost pozebe. Z ustreznimi ukrepi lahko to preprečimo ali omilimo škodo.

Nenadne ohladitve in negativne temperature lahko v sadovnjakih povzročijo škodo v različnih razvojnih fazah sadnih rastlin. Okvirne vrednosti kritičnih temperatur so poznane. V primeru napovedi ohladitve lahko izvedemo nekatere ukrepe.

Obramba proti spomladanski pozebi je lahko pasivna ali aktivna. Metode so opisane v tehnoloških navodilih za zaščito pred spomladansko pozebo:https://www.kgzs.si/kgzs/kmetijsko-svetovanje/e-knjiznica/e-knjiznica-zapis/tehnoloska-navodila-za-zascito-pred-spomladansko-pozebo-v-sadjarstvu

Občutljivost na nizke temperature je v prvi vrsti odvisna od razvojne faze sadnega drevja in  stanje prehranjenosti ter kondicije dreves. Zlasti je  pomembna uravnotežena oskrba z dušikom in kalijem v preteklem letu. Čezmerno gnojenje z dušikom povečuje občutljivost za pozebo. Sadno drevje lahko pred pozebo zaščitimo tudi z različnimi kombinacijami foliarnih gnojil in biostimulatorjev. Več o tem si lahko preberete v Ukrepih za povečanje odpornosti sadnih rastlin na nizke temperature v sadovnjakih.

Lanska pozeba

Kako je z izplačili odškodnin za lansko pozebo? Škodo za lansko pozebo je vlada potrdila 29.februarja letos. Zaradi pritožb sadjarjev se je postopek nekoliko ustavil. Škode za preteklo leto se sicer navadno izplačujejo med aprilom in junijem.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki