Zelenjavna veriga nadaljuje z delom

Zelenjavna veriga nadaljuje z delom

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Nova predsednica odbora je Alenka Marjetič Žnider (druga z desne) iz Zadružne zveze Slovenije.

Nova predsednica odbora je Alenka Marjetič Žnider (druga z desne) iz Zadružne zveze Slovenije.

Odbor zelenjavne verige se je ponovno sestal in izvolil novo vodstvo.

 

Ključne besede: odbor, zelenjavna veriga

Ob izteku dvoletnega mandata vodstva so se sestali partnerji zelenjavne verige in pregledali dosedanje delo. Ugotovili so, da niso dosegli vseh zastavljenih ciljev in da še vedno ostajajo odprta številna vprašanja.

Pridelovalci opozarjajo predvsem na visoke cene repromateriala in nizke odkupne cene, ki dostikrat ne pokrivajo proizvodnih stroškov, trgovci pa na neuravnoteženost pridelave in ponudbe zelenjadnic glede na možen odkup in potrebe trga. Pridelovalci čedalje bolj razumejo, da sta povezovanje in planirana pridelava ključ do obstoja in uspešnega trženja, vendar morajo imeti na strani trgovcev zagotovilo, da bodo lahko pridelek prodali po ustrezni odkupni ceni.

Kljub temu se partnerji v verigi strinjajo, da je zaradi dela zelenjavne verige prišlo do določenih premikov, predvsem so se trgovci pripravljeni več pogovarjati glede odkupa domače zelenjave, pridelovalci pa so že precej izboljšali načrtovanje pridelave in pripravo blaga za trg.

Partnerji zelenjavne verige so se dogovorili, da nadaljujejo z delom ter so za naslednje mandatno obdobje izvolili za predsednico Alenko Marjetič Žnider iz Zadružne zveze Slovenije in za njeno namestnico Marjetko Lapan iz Engrotuš-a.

Dogovorili so se, da pripravijo v najkrajšem času podrobnejši plan dela ter pozovejo Sektorski odbor za vrtnarstvo k večji aktivnosti na področju priprave sheme Izbrana kakovost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatne informacije: Alenka Marjetič Žnider, predsednica Odbora zelenjavne verige,

alenka.marjetic.znider@zzs.si, telefon: 031 331 287.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki