Gnojenje kmetijskih zemljišč po 15. februarju

Gnojenje kmetijskih zemljišč po 15. februarju

Poljedelstvo, Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot

Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot

Gnojenje in izvajanje prehrane rastlin je v sodobnem kmetijstvu ena izmed najpomembnejših kmetijskih opravil. Po 15. februarju in po 1. marcu  (v skladu z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov) nastopi trenutek, ko lahko na kmetijske površine ponovno tresemo mineralna in organska gnojila. Zato vas v članku opozarjamo, kdaj in s katerimi vrstami gnojil lahko gnojimo.

Ključne besede: - Gnojenje kmetijskih zemljišč, konec prepovedi, Uredba o varstvu voda pred onesnaževanji z nitrati iz kmetijskih virov

 

 

 

Gnojenje in izvajanje prehrane rastlin je v sodobnem kmetijstvu ena izmed najpomembnejših dejavnosti. Z gnojenjem poskrbimo, da dajemo ustrezne količine hranil glede na vrsto kmetijske rastline, glede na založenost tal in na tej podlagi pripravljenih načrtov za gnojenje. Spomladi nastopi eden od trenutkov, ko na kmetijske površine tresemo gnojila, poleg mineralnih, tudi organska gnojila. V  jeseni v skladu z zahtevami nitratne direktive in Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov nastopijo omejitve oziroma prepovedi gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili. Od sredine februarja (natančneje po 15.2.) in v začetku meseca marca (po 1.3.) se v celinskem delu, kamor sodijo vsa kmetijska zemljišča na območju KGZS – Zavoda Celje, začenja obdobje, ko nekatere prepovedi prenehajo veljati in ponovno ter uradno nastopi čas za apliciranja organskih in mineralnih gnojil. A pozor, nekatere omejitve kljub vsemu ostajajo!

Da v dneh po 15.2. in po 1.3.2021 ne bo prihajalo do dvomov, kdaj in s katerim gnojilom smemo oziroma ne smemo gnojiti: več podrobneje v PRILOGI.

Nazaj

Prihajajoči dogodki