Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

Obvestilo za vinogradnike in vinarje – objavljeni uredbi, ki določata pogoje za izvedbo krizne destilacije vina, kriznega skladiščenja vina in zelene trgatve

V Uradnem listu št. 69/21 je bila 6. maja 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, ki za letošnje leto ponovno uvaja ukrepa krizne destilacije vina in kriznega skladiščenja vina.

V Uradnem listu št. 70/21 pa je bila 7. maja 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za letošnje leto uvaja ukrep zelene trgatve.

MKGP pojasnjuje, da so ključne določbe glede upravičencev in rokov za uveljavljanje treh ukrepov v obeh uredbah naslednje:

1) Krizna destilacija vina

- upravičenci: pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 15.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (stanje v RPGV na 1.3.2021);

- destilacija vsaj 25.000 litrov vina letnika 2020 ali 2019 oziroma vsaj 5000 litrov za manjše pridelovalce vina (pridelali pod 100.000 litrov letnika 2020);

- pogoj za odkupovalce grozdja: letošnji odkup grozdja vsaj v količini 70% odkupa letnika 2019;

- podpora znaša 0,80 evra na liter vina za destilacijo;

- rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 20.7.2021 (obvezne priloge: račun za oddajo vina destilarni ali dokazilo o destilaciji in predpisane izjave); če vino do 20.7.2021 še ni destilirano, je sestavni del vloge tudi polog varščine v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po nameravani destilaciji.

Pomembno:
  • alkohol, ki nastane z destilacijo vina, mora biti uporabljen izključno za industrijske namene !!
  • pred nameravano destilacijo v RS nujna povezava s FURS glede trošarinskih postopkov !! (navodila za izvajalce pripravlja MKGP skupaj z MF in bodo objavljena na spletni strani MKGP/AKTRP)

2) Krizno skladiščenje vina

- upravičenci: pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 30.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 v količini vsaj 50% povprečnega pridelka zadnjih 3 let (stanje v RPGV na 1.3.2021);

- skladiščenje vina letnika 2020 ali 2019 v količini, ki ni večja od 20% količine pridelka vina 2020, za obdobje 6 mesecev do 1 leta, vendar najmanj med 1.6.-30.11.2021;

- podpora znaša 10 evrov za skladiščenje 1 hektolitra vina za obdobje 1 leta; za krajši čas skladiščenja se podpora sorazmerno zniža;

- rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 31.5.2021 ; podpora se izplača v obliki predplačila, zato AKTRP pred odločitvijo o zahtevkih pozove vlagatelje k pologu varščine v višini 110% podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po zaključku skladiščenja.

3) Zelena trgatev

- upravičenci: vinogradniki, ki so pridelali vsaj 5300 kg grozdja letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (če so zavezanci za prijavo zalog) (oboje stanje v RPGV na 1.3.2021) in izvajajo zeleno trgatev na vsaj 10% površine vinogradov, ki jih obdelujejo;

- zelena trgatev mora biti izvedena na celem GERKu; min. upravičena površina je 0,1 ha (neto) in ne sme biti na več kot 10% zasajena s trsi, ki so mlajši od 4 let;

- rok za izvedbo zelene trgatve je 1.8.2021;

- podpora znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube prihodka zaradi odstranitve grozdov, kar je v primeru ročne odstranitve grozdov 1987,50 evra/ha (neto);

- rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 20.5.2021 .

 

Za vse tri ukrepe bodo podrobna navodila in obrazci, ki jih je možno uporabiti za zahtevke, objavljeni na spletni strani AKTRP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri