Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

Vinogradništvo in vinarstvo  | 
Ponovno krizna destilacija, skladiščenje vina in zelena trgatev

Obvestilo za vinogradnike in vinarje – objavljeni uredbi, ki določata pogoje za izvedbo krizne destilacije vina, kriznega skladiščenja vina in zelene trgatve

V Uradnem listu št. 69/21 je bila 6. maja 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19, ki za letošnje leto ponovno uvaja ukrepa krizne destilacije vina in kriznega skladiščenja vina.

V Uradnem listu št. 70/21 pa je bila 7. maja 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za letošnje leto uvaja ukrep zelene trgatve.

MKGP pojasnjuje, da so ključne določbe glede upravičencev in rokov za uveljavljanje treh ukrepov v obeh uredbah naslednje:

1) Krizna destilacija vina

- upravičenci: pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 15.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (stanje v RPGV na 1.3.2021);

- destilacija vsaj 25.000 litrov vina letnika 2020 ali 2019 oziroma vsaj 5000 litrov za manjše pridelovalce vina (pridelali pod 100.000 litrov letnika 2020);

- pogoj za odkupovalce grozdja: letošnji odkup grozdja vsaj v količini 70% odkupa letnika 2019;

- podpora znaša 0,80 evra na liter vina za destilacijo;

- rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 20.7.2021 (obvezne priloge: račun za oddajo vina destilarni ali dokazilo o destilaciji in predpisane izjave); če vino do 20.7.2021 še ni destilirano, je sestavni del vloge tudi polog varščine v višini 110% pričakovane podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po nameravani destilaciji.

Pomembno:
  • alkohol, ki nastane z destilacijo vina, mora biti uporabljen izključno za industrijske namene !!
  • pred nameravano destilacijo v RS nujna povezava s FURS glede trošarinskih postopkov !! (navodila za izvajalce pripravlja MKGP skupaj z MF in bodo objavljena na spletni strani MKGP/AKTRP)

2) Krizno skladiščenje vina

- upravičenci: pridelovalci vina, ki so pridelali vsaj 30.000 litrov vina letnika 2020  in so prijavili zaloge vina za leto 2020 v količini vsaj 50% povprečnega pridelka zadnjih 3 let (stanje v RPGV na 1.3.2021);

- skladiščenje vina letnika 2020 ali 2019 v količini, ki ni večja od 20% količine pridelka vina 2020, za obdobje 6 mesecev do 1 leta, vendar najmanj med 1.6.-30.11.2021;

- podpora znaša 10 evrov za skladiščenje 1 hektolitra vina za obdobje 1 leta; za krajši čas skladiščenja se podpora sorazmerno zniža;

- rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 31.5.2021 ; podpora se izplača v obliki predplačila, zato AKTRP pred odločitvijo o zahtevkih pozove vlagatelje k pologu varščine v višini 110% podpore z veljavnostjo najmanj 3 mesece po zaključku skladiščenja.

3) Zelena trgatev

- upravičenci: vinogradniki, ki so pridelali vsaj 5300 kg grozdja letnika 2020 in so prijavili zaloge vina za leto 2020 (če so zavezanci za prijavo zalog) (oboje stanje v RPGV na 1.3.2021) in izvajajo zeleno trgatev na vsaj 10% površine vinogradov, ki jih obdelujejo;

- zelena trgatev mora biti izvedena na celem GERKu; min. upravičena površina je 0,1 ha (neto) in ne sme biti na več kot 10% zasajena s trsi, ki so mlajši od 4 let;

- rok za izvedbo zelene trgatve je 1.8.2021;

- podpora znaša 50 % vsote neposrednih stroškov in izgube prihodka zaradi odstranitve grozdov, kar je v primeru ročne odstranitve grozdov 1987,50 evra/ha (neto);

- rok za oddajo zahtevkov na AKTRP: 20.5.2021 .

 

Za vse tri ukrepe bodo podrobna navodila in obrazci, ki jih je možno uporabiti za zahtevke, objavljeni na spletni strani AKTRP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!