Delavnica o diverzifikaciji na podeželju

Delavnica o diverzifikaciji na podeželju

Ekološko kmetijstvo, Zaposlitev in sociala, Socialno podjetništvo, Trženje in promocija, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Delavnica o diverzifikaciji na podeželju

Vabljeni k udeležbi na delavnici, ki bo potekala ta petek, 10.9., na Oddelku za gozdarstvo.

Ključne besede: diverezifikacija na podeželju,

Zainteresirani se lahko na dogodek prijavijo preko ankete, ki je dostopna tukaj: https://www.1ka.si/a/349438. Na dogodku bo tudi tokrat treba upoštevati pogoje PCT, kar je dodatno pojasnjeno v sami anketi. Če je le mogoče, je zaželena osebna udeležba (poskrbljeno bo tudi za osvežitev in prigrizek), omogočena pa bo tudi udeležba na daljavo.

____________

Večdeležniško stitčišče SVARUN je način sodelovanja med predstavniki raziskovalne, vladne in nevladne sfere z namenom utrditve na dejstvih in znanju slonečih javnih politik v regijah oz. državah članicah Evropske unije.

Gre za eno od 40 takšnih stičišč, ustanovljenih v okviru projekta SHERPA, ki razpravljajo o pomembnih temah Skupne kmetijske politike in podeželskih območij ter poskušajo v periodičnih ciklusih oblikovati stališča do različnih vprašanj, ki bi prispevala k boljšemu razumevanju teh vprašanj in s tem tudi k oblikovanju boljših politik.

Diverzifikacija gospodarstva na podeželju: Diverzifikacija (t.j. povečanje raznolikosti) gospodarskih dejavnosti deležnikov podeželskega gospodarstva je pomembna za gospodarsko rast, izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti in pogosto pogoj za vitalno podeželje.
Pomembno pa vpliva tudi na odpornost podeželja, kar bo imelo tudi ključno vlogo pri okrevanju zaradi posledic pandemije COVID19. Diverzifikacija, ki jo razumemo kot razpršitev dohodkovnih virov bodisi na posameznem gospodarstvu bodisi na določenem območju, je pomemben element razvoja kmetijstva, kot tudi nekmetijskih dejavnosti. Pri tem sta za doseganje sprememb ključna
zeleni in digitalni prehod.

Več o vsebini delavnice in projektu SHERPA pa TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.