Novice

Izberite kategorijo:
Stališče svetovalnih služb v kmetijstvu o evrop...
Pripombe KGZS na PKP7
RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje
Foto Pexels
Ohranjanje narave v ukrepih SKP po letu 2020
Obvestilo za ekološke kmete
Položaj obupen, pričakujemo ukrepe
V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrob...
Izobraževanje za živinorejce
Foto Pexels
Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP
Foto Pexels
Predstavitve razpisa 4.1: Ptuj, Nova Gorica, Lj...
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gos...
Foto Pexels
Opozorilo rejcem perutnine, ptičja gripa na Hrv...
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti
Usposabljanje za pridobitev znanj s področja ži...
Med upravičene naložbe šteje tudi nakup mehanizacije za stroje za prekladanje materialov.
Foto Pexels
Prva spletna licitacija govedi rjave pasme
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Finančna pomoč v prireji govejega mesa
Webinar - perutninarstvo in prašičereja, 15. ok...
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšan...
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Program za izobraževanje skrbnikov piščancev za...
OBVESTILO za sektorja mleka in mesa
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Pomoč kmetijam na območju Sevnice, Radeč, Laške...
»Na naši kmetiji diši, diši po senu,« je izpostavil gospodar ekološke kmetije Zadravec z Miklavža pri Ormožu Matej Zadravec na dnevu odprtih vrat, ki je 23. avgusta potekal v sklopu EIP projekta Seneno meso in mleko.
Rok za oddajo vlog je do 4. septembra.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
V soboto, 29. avgusta 2020, bosta na ogled razstava in prikaz izdelave izdelkov iz volne pri vhodu v Terme Snovik.
Nevzdržne razmere pri prireji govejega mesa
Dan odprtih vrat kmetije Zadravec
Ovratnice s senzorji
Izgube telet v Sloveniji
RAZPIS za izvajanje nadstandardnih zahtev na po...
Bik črnobele pasme
Zaživel je portal SENENO
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročil...
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.
Rjava je ta prava
Kakšne rezultate reje je mogoče doseči brez silaže
Nadomestilo za rejce govedi
Pomoč tudi za rejce drobnice
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in B...
Odkupne cene nižje, na policah pa višje
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta...
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Foto Pexels
Foto Pexels
V pričakovanju tretje obeležitve Svetovnega dne...
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Tečaj za zaščito živali pri usmrtitvi prestavlj...
Foto Pexels
Foto Pexels
Stalež zveri je treba zmanjšati
Foto Pexels
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in g...
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Nov proračun za šolsko shemo EU
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Velika požarna ogroženost!
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja os...
Sredstev za OMD ne sme biti manj
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Ali je čebel preveč?
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe -...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij...
Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih p...
V novem letu po nova znanja