Novice

Izberite kategorijo:
Ni dokazov za organizirane napade na drobnico
Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto...
Janez Pirc, direktor KGZS; Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije; Martin Žbogar, Zveza slovenske podeželske mladine; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije; Dr. Martina
Foto: Pexels
Na seminarju predstavljene teorije in prakse zagotavljanja dobrega počutja rejnih živali
Podaljšanje roka za prijavo
Seminar Dobro počutje rejnih živali
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Foto: Pexels
V javni razpravi sprememba uredbe o intervencij...
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Podeželje v mestu Ljubljana 2024 – vabimo k sod...
Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih
Izjava predstavnikov kmetijskih organizacij po pogajnjih.
Foto: Pexels
Sirarske zgodbe in letni občni zbor Združenja k...
V primeru kmetije Možgan je pravna država zmagala
RKG letos ne bo dostopen v februarju.