Leto:

Vrsta gradiva:

Oblika Naslov Datum Zavod
Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehrani živali 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
izbrana kakovost mleko in meso 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca 13. 11. 2015 Zbornični urad
Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za navzkrižno skladnost) 13. 11. 2012 Zbornični urad
Dobra higienska praksa - Clostridium difficile (CD) 13. 11. 2017 Zbornični urad
Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme 10. 05. 2019 Zbornični urad
Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska 10. 10. 2019 Zbornični urad
Izgube telet v SLO Stane Glač 27. 07. 2020 Zbornični urad
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije 01. 12. 2020 Zbornični urad
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate kr... 12. 06. 2020 Zavod Maribor
Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih tipa PIG-PORT 13. 11. 2015 Zbornični urad
Kakovost prašičjega mesa 13. 11. 2013 Zbornični urad
Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev 13. 11. 2012 Zbornični urad
Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa 13. 11. 2012 Zbornični urad
Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki prašičereji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Osnovna strategija umetnega osemenjevanja svinj 13. 11. 2017 Zbornični urad
Kondicija plemenskih svinj 20. 03. 2017 Zbornični urad
Seznam preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja APK 09. 02. 2021 Zbornični urad
Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017 11. 03. 2017 Zbornični urad
Preprečevanje ketoze pri kravah molznicah 2016 05. 07. 2016 Zbornični urad
Izbrana kakovost mleko in meso 13. 11. 2016 Zbornični urad
Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedoreji 2015 11. 10. 2015 Zbornični urad
Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedoreji 13. 11. 2015 Zbornični urad
Tehnološki list Prehrana govedi na ekoloških kmetijah 13. 11. 2015 Zbornični urad
Prikaz številčenja telet 08. 04. 2020 Zavod Nova Gorica
Registracija teleta v Volos 18. 05. 2020 Zavod Nova Gorica
Prehrana mesne ovce 2017 05. 08. 2017 Zbornični urad
Tehnologija reje burskih koz 2016 07. 10. 2016 Zbornični urad
Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2015 Zbornični urad
Prehrana mlečnih koz v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2014 Zbornični urad
Drobnici veljava, ki ji gre: od reje do zakola 13. 11. 2014 Zbornični urad
Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene ovčje volne 13. 11. 2013 Zbornični urad
Prehrana jagnet in kozličkov 2019 16. 09. 2019 Zbornični urad
Pritlikave ovce pasme ouessant v biodinamičnem vinogradu 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Projekt izdelave ribogojnice 2017 06. 09. 2017 Zbornični urad
Ekološka reja divjadi v oborah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Paša konj 15. 12. 2020 Zbornični urad
Predelava mesa brez aditivov 21. 12. 2018 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico 25. 01. 2019 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje koprološke analize 25. 01. 2019 Zbornični urad