Leto:

Vrsta gradiva:

Oblika Naslov Datum Zavod
Izkušnje rejca pri zagotavljanju dobrega počutja živali - Primož Pevec 11. 03. 2024 Zbornični urad
Na kaj mora biti pozoren rejec ob obisku veterinarskega inšpektorja - ma... 11. 03. 2024 Zbornični urad
Delo inšpekcije za UVHVVR in najpogostejše napake rejcev, dr. Branko Pod... 11. 03. 2024 Zbornični urad
Tehnološki list prašičereja - Biovarnost in tveganje pri premikih 08. 09. 2023 Zbornični urad
Tehnološki list prašičereja - samoocena biovarnosti 08. 09. 2023 Zbornični urad
Osvežen tehnološki list glede afriške prašičje kuge z navodili rejcem 18. 07. 2023 Zbornični urad
Ekološka reja piščancev, kmetija Kurnik in Jeglijenk 28. 03. 2022 Zavod Celje
Nezahtevni objekti za rejo živali 26. 10. 2020 Zavod Novo mesto
Farminar - spremljanje prirasta pri govejih pitancih - tehtanje 23. 06. 2020 Zavod Novo mesto
Dobrobit živali: krave molznice v hlevu, 2. del 13. 05. 2022 Zavod Celje
Prikaz številčenja telet 08. 04. 2020 Zavod Nova Gorica
Registracija teleta v Volos 18. 05. 2020 Zavod Nova Gorica
Preusmeritev v ekološko kmetovanje 14. 01. 2021 Zavod Novo mesto
REDNO LETNO USPOSABLJANJE DOBROBIT ŽIVALI ZA LETO 2020 (POSNETEK SPLETNE... 19. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev ukrepov kmetijske politike za leto 2021 09. 02. 2021 Zavod Novo mesto
Aktualne informacije_februar 2021 02. 02. 2021 Zavod Novo mesto
ČRNOBELO BOGASTVO 30. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Ložar 10. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Kamenik 30. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Predstavitev pilotnega projekta "Krškopoljski prašič" na kmetiji Dežman 21. 07. 2021 Zavod Novo mesto
Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021 14. 03. 2021 Zavod Novo mesto
Dosevki za boljšo rodovitnost tal in opraševalce-rastline 20. 04. 2022 Zavod Celje
Orehova muha, travništvo in govedoreja 14. 07. 2019 Zavod Celje
Eko mleko, kmetija Uplaznik in linija eko mleko v Mlekarni Celeia 21. 07. 2019 Zavod Celje
Vzorčenje in analiza krme 20. 08. 2020 Zavod Novo mesto
Uporabniške navade in preference za trženje mesa drobnice 22. 06. 2021 Zbornični urad
Zbirnik normativov za krmljenje plemenskih telet in telic 20. 08. 2020 Zbornični urad
Brošura Drobnica 20. 08. 2020 Zbornični urad
Način reje in sistemi molže na kmetijah, v kontroli prireje mleka v Slov... 28. 04. 2021 Zbornični urad
Pridelava, sušenje in krmljenje s senom 15. 04. 2021 Zbornični urad
Paša konj 15. 12. 2020 Zbornični urad
Seznam preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja APK 09. 02. 2021 Zbornični urad
Pritlikave ovce pasme ouessant v biodinamičnem vinogradu 18. 08. 2020 Zavod Maribor
Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate... 12. 06. 2020 Zavod Maribor
Dilema med ohranjanjem biodiverzitete in preživetjem kmetije 01. 12. 2020 Zbornični urad
Izgube telet v SLO Stane Glač 27. 07. 2020 Zbornični urad
Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska 10. 10. 2019 Zbornični urad
Prehrana jagnet in kozličkov 2019 16. 09. 2019 Zbornični urad
Smernice dobre prakse v primarni pridelavi hrane in krme 10. 05. 2019 Zbornični urad
Kondicija plemenskih svinj 20. 03. 2017 Zbornični urad
Tehnološki list Prehrana govedi na ekoloških kmetijah 13. 11. 2015 Zbornični urad
Izbrana kakovost mleko in meso 13. 11. 2016 Zbornični urad
Dobra higienska praksa - Clostridium difficile (CD) 13. 11. 2017 Zbornični urad
Osnovna strategija umetnega osemenjevanja svinj 13. 11. 2017 Zbornični urad
Skupinska reja svinj ob prasitvi v ekološki prašičereji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Kroženje hranil na prašičerejski kmetiji 13. 11. 2018 Zbornični urad
Ekološka reja divjadi v oborah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Skale za oceno kondicije živali (Priročnik za navzkrižno skladnost) 13. 11. 2012 Zbornični urad
Omamljanje, barva mesa in pH vrednost mesa 13. 11. 2012 Zbornični urad
Biološka varnost na prašičerejskih kmetijah 13. 11. 2012 Zbornični urad
Voda kot pogoj za uspešno rejo prašičev 13. 11. 2012 Zbornični urad
Smernice dobre prakse pri obdelavi nastrižene ovčje volne 13. 11. 2013 Zbornični urad
Kakovost prašičjega mesa 13. 11. 2013 Zbornični urad
Drobnici veljava, ki ji gre: od reje do zakola 13. 11. 2014 Zbornični urad
Prehrana mlečnih koz v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2014 Zbornični urad
Alternativni sistemi reje prašičev v hlevih tipa PIG-PORT 13. 11. 2015 Zbornični urad
Vnos gospodarskih bolezni - odgovornost rejca 13. 11. 2015 Zbornični urad
Prehrana mlečnih ovc v konvencionalni in ekološki reji 13. 11. 2015 Zbornični urad
Pomen in uporabnost avtohtone pasme v govedoreji 2015 11. 10. 2015 Zavod Novo mesto
Preprečevanje ketoze pri kravah molznicah 2016 05. 07. 2016 Zbornični urad
Tehnologija reje burskih koz 2016 07. 10. 2016 Zbornični urad
izbrana kakovost mleko in meso 2016 11. 10. 2016 Zbornični urad
Projekt izdelave ribogojnice 2017 06. 09. 2017 Zbornični urad
Tehnološka navodila za krmljenje molznic 2017 11. 03. 2017 Zbornični urad
Zrnate stročnice kot alternativni vir v prehrani živali 2017 03. 03. 2017 Zbornični urad
Prehrana mesne ovce 2017 05. 08. 2017 Zbornični urad
Aktualne informacije_februar 2022 18. 02. 2022 Zavod Novo mesto
Predelava mesa brez aditivov 21. 12. 2018 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico 25. 01. 2019 Zbornični urad
Navodilo za izvajanje koprološke analize 25. 01. 2019 Zbornični urad
Priročnik za senene kmetije 15. 12. 2021 Zbornični urad
Uporaba modularnega senzorskega sistema - Projekt Sesam 04. 10. 2021 Zbornični urad