Novice

Izberite kategorijo:
Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri o...
Roman Žveglič, predsednik KGZS in Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije
Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev
Predstavitev intervencij IRP 24 in IRP 30
Odprti so razpisi za NPK
Ni dokazov za organizirane napade na drobnico
Začetek kampanje za oddajo zbirnih vlog za leto...
Janez Pirc, direktor KGZS; Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije; Martin Žbogar, Zveza slovenske podeželske mladine; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije; Dr. Martina
Foto: Pexels
Na seminarju predstavljene teorije in prakse zagotavljanja dobrega počutja rejnih živali
Podaljšanje roka za prijavo
Seminar Dobro počutje rejnih živali
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Foto: Pexels
V javni razpravi sprememba uredbe o intervencij...
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Podeželje v mestu Ljubljana 2024 – vabimo k sod...
Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih
Izjava predstavnikov kmetijskih organizacij po pogajnjih.
Foto: Pexels
Sirarske zgodbe in letni občni zbor Združenja k...
V primeru kmetije Možgan je pravna država zmagala
RKG letos ne bo dostopen v februarju.