Novice

Izberite kategorijo:
Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti naravn...
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškeg...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen en...
Prva pomoč za mlekarje
Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje kug...
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar
Sledljivost porekla pri krškopoljskih prašičih
Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitar...
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje r...
Izbrana kakovost tudi za drobnico
Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za lastn...
Ocena škode po neurju s točo v Pomurju še poteka
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standardo...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Strokovna delavnica o reji cike
Foto Pexels
Vabljeni na 6. strokovni posvet Reja drobnice
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
Morski ribiči, ne spreglejte!
Sodobni nastilj v reji živali
Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživeči...
Odločitev za razvoj ali pot v slepo ulico kmetijst...
3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih...
Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane
Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo ml...
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebel...
Nujne zakonske spremembe za več krme
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljne...
Fotografija je simbolična
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki...
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj
Foto: MKGP
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom in...
Foto Pexels
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih...