Novice

Izberite kategorijo:
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
V novem letu po nova znanja
Stop za nezakonite vdore na kmetije in zasebne posesti
Neprimeren način protesta
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Rjava pasma prinaša dodatne kakovosti v prireji mleka, ki jih rejci želijo, iščejo in tudi upravičeno zahtevajo.
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali...
Vse o afriški prašičji kugi
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
Četrto srečanje mladih kmetov
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Spremembe Pravilnika o kakovosti mesa klavne živin...
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način ži...
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Za bolj učinkovito varovanje domačih živali na paš...
Duo Bakalina, ki ga sestavljata Tolminca: pevec Jani Kutin in Renata Lapanja na harmoniki, sta popestrila dogodek.
Z izpisom iz CRG boste lahko preverili, ali se stanje v hlevu ujema z evidencami
Pridite na Podeželje v mestu in ujemite slovensko...
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo mesa
Promocija in prodaja senenega mesa in mleka
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Vabljeni na usposabljanje za NPK živinorejec
Sredstva so namenjena povračilu škode po kormoranih na območju NATURE 2000.
Podpisan sporazum za izboljšanje položaja prašičer...
Žirijo so letos prepričale Leska, SI94230279 in Sr...
Predstavljeni so bili pogoji za certificiranje senenega mesa
Praznično oblečeni otroci in ljubki telički navduš...
Afriška prašičja kuga že v Srbiji
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepreče...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v ukre...
KGZS pozdravlja potrditev interventnega zakona o o...
V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Vabljeni na dvodnevno delavnico o preprečevanju gr...
Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje
Predstavitev resolucije in sprememb zemljiške poli...
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinoreji i...
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec...
Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Išče se kmetija dobrih praks
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400....
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvak...
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v p...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predela...
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnica i...
Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mleka...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske poli...
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah
Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Pravno varstvo kupcev in potrošnikov
Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kakovos...
Prireja kravjega mleka
Pazite na afriško prašičjo kugo
APK že v Bolgariji, kdaj bo v Sloveniji?
Prejemniki priznanj za vzorčne kmetije in vzrejna središča
Podpisniki sporazuma o prašičereji
Razstava in ocenjevanje govedi
Promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje...
Člani SO so med drugim sprejeli sklep v katerem pozivajo pristojno ministrstvo, da v okviru nove finančne perspektive SKP po letu 2020, nameni sredstva tudi izpostavljenim panogam, kamor po mnenju članov odbora, spada tudi drobnica.
Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.
Predlog s strani ribogojcev je tudi izvajanje promocije ribjih izdelkov, zato so se dogovorili, da bodo imeli v okviru sejma AGRA na razstavnem prostoru KGZS stojnico
Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS.
Usposabljanje za poklic živinorejec