Novice

Izberite kategorijo:
Delo javne službe kmetijskega svetovanja v času ep...
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Nov proračun za šolsko shemo EU
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Velika požarna ogroženost!
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
Sredstev za OMD ne sme biti manj
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Ali je čebel preveč?
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bod...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
V novem letu po nova znanja