Novice

Izberite kategorijo:
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.
Rjava je ta prava
Kakšne rezultate reje je mogoče doseči brez silaže
Nadomestilo za rejce govedi
Pomoč tudi za rejce drobnice
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovš...
Odkupne cene nižje, na policah pa višje
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 203...
Spletni seminar o trženju kmetijskih pridelkov
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Foto Pexels
Foto Pexels
V pričakovanju tretje obeležitve Svetovnega dneva...
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Pred uporabo sredstev je treba pod drevesi odstraniti cvetočo podrast, najbolje zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na njej ni opraševalcev.
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Tečaj za zaščito živali pri usmrtitvi prestavljen...
Foto Pexels
Foto Pexels
Stalež zveri je treba zmanjšati
Foto Pexels
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Omejitev gibanja ter opravljanje kmetijske in gozd...
Nov proračun za šolsko shemo EU
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Obvestilo glede izvajanja osemenjevanja
Prepoved premikanja čebelnjakov in čebeljih družin
Velika požarna ogroženost!
OBVESTILO glede začasne prekinitve izvajanja oseme...
Sredstev za OMD ne sme biti manj
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Ali je čebel preveč?
Velika nevarnost prenosa okužbe ptičje gripe - bod...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?
Obvestilo rejcem perutnine
O zdravju parkljev in prehrani krav
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.
Nova oblika potnega lista za govedo
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
V novem letu po nova znanja